Aanvullende branchespecifieke richtlijnen op protocol Cultuureducatie en -participatie

Lees het laatste nieuws over en vanuit onze branche.

13 mei 2020

Per 13 mei 2020 zijn de aanvullende richtlijnen beschikbaar gekomen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie, dat eerder op 29 april jongstleden is vrijgegeven. Sinds 4 mei is er een ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ aan het werk gegaan het protocol te voorzien van nadere uitwerking. Naast een afvaardiging van Cultuurconnectie-leden namen ook de Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland deel en zijn vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders betrokken. De branchespecifieke aanvullingen die de werkgroep heeft gerealiseerd, zijn te raadplegen op de microsite van Cultuurconnectie gewijd aan de coronacrisis via deze directe link.