Bestuur

Foto: Lotte Bosma

Jantien Westerveld
Voorzitter

Penningmeester Cultuurconnectie

Alex Le Mat
Penningmeester

Jenny Doest
Directeur Rozet, Arnhem

Bestuurslid Cultuurconnectie

Gertjan Endedijk
Directeur-bestuurder Stichting Nieuwe Veste, Breda

Bert Frölich
Directeur Kunstwerk!, Zevenaar

Pim Luiten 
Directeur VRIJDAG, Groningen

U kunt het bestuur bereiken via het secretariaat van Cultuurconnectie:
Tel. 030-2303740
E-mail: info@cultuurconnectie.nl