Ledenvoordelen

Namens, voor en met de leden behartigt Cultuurconnectie hun belangen, neemt stelling in het maatschappelijk debat en formuleert standpunten over actuele onderwerpen. Cultuurconnectie stimuleert en adviseert de aangesloten organisaties bij de ontwikkeling van hun ondernemerschap en eigentijds werkgeverschap, zorgt voor actuele informatie, maakt onderlinge kennisuitwisseling mogelijk en realiseert financieel voordeel.

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor culturele organisaties en cultureel ondernemers die professionele cultuureducatie bieden, volksuniversiteitswerk verrichten, amateurkunstbeoefening mogelijk maken en/of kunst- en cultuurparticipatie bevorderen. Als vereniging bouwt Cultuurconnectie aan goede arbeidsverhoudingen en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die de ontwikkeling van ondernemerschap in de branche ondersteunen.

Door het bundelen van krachten en samenbrengen van partijen bieden we onze leden een breed scala aan diensten en voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van de branche en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het cultuurpolitieke en sociaaleconomische debat. Zo draagt Cultuurconnectie bij aan de toekomst van cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

Cultuurconnectie als trefpunt en informatiebaak

Enkele voordelen van het lidmaatschap op een rij:

 • Helpdesk cao en arbeidsvoorwaarden 
 • Ledennet boordevol informatie
 • Kennis en ideeën uitwisselen, collega’s ontmoeten
 • Deelnemen aan netwerken en uitwisselingsbijeenkomsten
 • Nieuwsbrieven met actuele informatie over trends, kansen in de markt en wet- en regelgeving
 • Ledencongressen over actuele thema’s
 • Meedoen aan kwaliteitszorg en professionalisering
 • Profiteren van landelijk (markt)onderzoek en kengetallen
 • Deelnemen aan het benchmarkproject: uw instelling/bedrijf vergelijken met andere
 • Elk jaar verschillende studiedagen over actuele onderwerpen
 • Een ‘eigen’ branche-certificeringssyteem
 • Ondersteuning bij kwaliteitszorg, kwaliteitsverbetering en certificering
 • Ondersteuning bij personeelsbeleid, HRM en opleidingsplanning
 • Kracht van het collectief
 • Gebruik maken van voordelen van de CAO kunsteducatie (o.a. flexibeler inzet tijdelijk personeel)
 • Goede arbeidsvoorwaardenregelingen voor de sector; bijdragen aan de totstandkoming daarvan
 • Geen gedoe met auteursrechten: onderhandelingen en afdracht zijn collectief geregeld
 • Profiteren van en mee beïnvloeden belangenbehartiging naar o.a. OCW, VNG, IPO-cultuur, Raad voor Cultuur en MKB Nederland
 • Vertegenwoordiging in vele Nederlandse en internationale netwerken en platforms en zelf bijdragen aan deze netwerken

Leden hebben ook financieel direct een streepje voor

 • Profiteren van diverse samenwerkingsovereenkomsten of centrale inkoop op het gebied van o.a. financiële dienstverlening, verzekeringen, Arbo- en P&O-diensten 
 • Informatie over BTW toepassing en andere fiscale regelingen (zoals de werkkostenregeling)
 • Gebruik van diverse MKB-diensten en informatiekanalen
 • Gunstige condities voor gebruik vergaderaccommodatie in Utrecht