Zoomplatform volksuniversiteiten

Cultuurconnectie is met ondersteuning van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk een intitatief gestart waarmee alle volksuniversiteiten in Nederland twee opeenvolgende cursusjaren kosteloos gebruik konden maken van het online platform Zoom. Ook voor het derde cursusjaar 2022-2023 maken Cultuurconnectie en Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk samen het kosteloos gebruik maken van het online platform Zoom mogelijk. Naast de licenties voor uw docenten, bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie, support en trainingen voor uw docenten. En dat helemaal gratis voor u!

Looptijd Zoom-project Volksuniversiteiten

Het Zoom-project Volksuniversiteiten heeft een (licentie)startdatum van 9 september 2020. Daarmee hebben de licenties met een verlenging voor het derde projectjaar een looptijd tot en met 8 september 2023 (ongeacht wanneer een organisatie in het project gestapt is). Daarna wordt verwacht dat de volksuniversiteiten zelf de kosten voor de Zoom-accounts opnemen in de begroting en zal de financiële steun zeer waarschijnlijk stoppen.

Partner

De technische realisatie van de Zoom-projecten van Cultuurconnectie is in handen van onze partner Duppal. Daarnaast verzorgde Duppal eerder ook de trainingen en webinars voor administrators en gebruikers. Meer informatie is te vinden op de website van Duppal.

Link: https://www.duppal.com/zoom

“Een stap vooruit in de tijd voor de volksuniversiteiten, dat is wat deze samenwerking beoogde en bereikte.”
Ank Hasselbach, voorzitter Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk

Eervolle derde plaats voor Zoom-project

Cultuurconnectie mocht samen met partners Zoom en Duppal met het Zoom-project een mooie eervolle derde plaats en zelfs een tweede plaats bij de publieksstemmen ontvangen bij de Computable Awards 2022. Het belang en het succes van ons Zoom-project voor cultuureducatie en volksuniversiteiten werd hierbij nogmaals onderschreven.

Meer lezen...

Hybride lesgeven

Op 14 februari 2022 vond een training plaats over hybride lesgeven via Zoom, exclusief voor de admins van deelnemende organisaties. De videoregistratie van deze training is beschikbaar gemaakt voor administrators van deelnemende organisaties. De link naar de video is voor leden van Cultuurconnectie ook terug te vinden op Ledennet.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom doen we dit?

Veel volksuniversiteiten hebben vanwege de corona-maatregelen het cursusjaar 2019-2020 noodgedwongen online af moeten ronden. Iedereen moest onder tijdsdruk zelf het wiel uitvinden met digitale hulpmiddelen zoals Zoom, Teams, Skype, Jitsi, Google meeting of anders. Veelal werden de gratis varianten van deze tools gebruikt met alle (tijds)beperkingen van dien. Dat kan anders, zeker met het oog op de toekomst!

Er is in de eerste weken van het project intensief overleg gevoerd met diverse volksuniversiteiten, resellers en partners van digitale platforms in Nederland, Techsoup en relevante preferred suppliers. We hebben gezamenlijk naar het grote aanbod van keuzes gekeken en advies ingewonnen voor de juiste keuze. Daaruit volgde Zoom als de meest geadviseerde en de best toepasbare oplossing.

Met wie doen we dit?

We bieden een stabiel platform om online lesgeven voor volksuniversiteiten mogelijk te maken. Via onze leverancier Duppal krijgt u hulp bij implementatie van Zoom en technische support. U krijgt tot einddatum van het project licenties voor het aantal docenten dat u aanmeldt. Doordat we collectief inkopen vindt de aanschaf van licenties onder een gunstige prijstelling plaats, speciaal gericht op educatieve organisaties.

Duppal is de grootste Zoom-partner van Nederland. Veel onderwijsinstellingen hebben met Duppal een succesvolle ingebruikname van Zoom in hun organisatie bereikt, onder andere UMC Utrecht Education en de Universiteit van Amsterdam. We hebben Duppal gevraagd om een project uit te werken om te assisteren in de uitrol van Zoom en zo tot een succesvolle ingebruikname te komen. 

Hoe werkt het?

Na de implementatie van Zoom, begint het eigenlijk pas echt. De docenten gaan aan de slag en komen wellicht met vragen. Duppal ondersteunt daarin en biedt tijdens werkdagen support via hun helpdesk. Naast de technische ondersteuning krijgt u ook toegang tot de online Meet Duppal omgeving. Hier wordt proactief relevante informatie gedeeld over de diensten die u gebruikt. U kunt hier ook terecht met vragen over de tool en de gebruikersscenario’s ervan. Documentatie als Quick Reference Cards en Frequently Asked Questions is hier gemakkelijk terug te vinden.

Voor wie is het?

Deelname is open voor alle volksuniversiteiten van Nederland, ongeacht deze wél of niet lid zijn van branchevereniging Cultuurconnectie.

Wat krijgt u?

U krijgt tot einddatum van het project Zoom en het aantal licenties dat u nodig heeft. Verder krijgt u hulp bij implementatie, technische en inhoudelijke ondersteuning. De licenties, de helpdesk en de trainingen (ter waarde van €250,00) zijn het eerste jaar volledig gefinancierd door de steunstichting. Ook voor de cursusjaren 2021-2022 en 2022-2023 hebben Cultuurconnectie, Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk en Stichting ter Bevordering van het Volksuniversiteitswerk samen het kosteloos gebruik maken van het online platform Zoom mogelijk gemaakt. Het kost u dus echt niets! Mocht u na het derde projectjaar door willen met Zoom, dan betaalt u voor het aantal licenties dat u vanaf dat moment gaat afnemen, uiteraard tegen de meest gunstige voorwaarden. In geval sommige van uw docenten al een betaalde Zoom-account hebben, zijn er bovendien mogelijkheden om hun account naar dit project te porteren en reeds betaalde licentiekosten (al dan niet gedeeltelijk) gerestitueerd te krijgen.

Wat hebben cursisten en klanten nodig?

Cursisten en klanten die een online les/cursus via Zoom willen volgen, worden vervolgens voor de lessen uitgenodigd door de betreffende docent van de volksuniversiteit (vanuit de betaalde projectlicentie). Via de link in die uitnodiging kunnen de cursisten deelnemen aan de online les. Dit kan via het web of met de Zoom-applicatie die gratis gedownload kan worden via Google Play of Apple App Store (mobiele platforms) of direct via de downloadpagina van Zoom (desktop- en alle overige versies).

Wanneer en hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u ook aan de slag met Zoom? Meld u zich dan direct aan! Aanmelden via onderstaand formulier. Doe het snel, want het aantal beschikbare licenties dat te vergeven is, is niet onbeperkt. Uitgifte van licenties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Privacy en veiligheid

Zoom is in het voorjaar 2020 van ongeveer 10 miljoen naar 300 miljoen gebruikers wereldwijd gegaan. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de veiligheid en privacybescherming van het platform. Zoom heeft op alle vlakken flinke veranderingen doorgevoerd, waarmee het platform voldoet aan alle voor de industrie geldende standaarden. Daarom geniet Zoom ook het vertrouwen van grote klanten zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC en advocatenkantoor de Brauw Blackstone. Ook de Nederlandse overheid heeft na een uitgebreide review in juli 2020 het gebruik van Zoom goedgekeurd. Dit heeft ook Cultuurconnectie afdoende vertrouwen gegeven om binnen dit project voor Zoom te kiezen.

Update (maart 2022): op basis van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) heeft Zoom wijzigingen aangebracht in de privacy-afspraken voor alle Education- en Enterprise-gebruikers in Europa. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kunt u uw organisatie aanmelden voor een licentiepakket van het Zoomplatform voor volksuniversiteiten. Let wel dat het aantal beschikbare licenties niet onbeperkt is: toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wees er dus snel bij!

Naam van uw organisatie
Vul hier de volledige naam en functie van de contactpersoon van uw organisatie
Vul hier het aantal licenties dat u nodig heeft. N.B. de licenties zijn persoonsgebonden, dus uw opgave dient overeen te komen met het aantal docenten dat via Zoom cursussen aanbiedt.
Vul hier de e-mailadressen in van de docenten waar de licenties aan gekoppeld moeten worden (gescheiden met komma's).
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Hebben uw docenten reeds ervaring met het gebruik van Zoom? *
Je kunt nog 3000 karakters invoeren