Zoomplatform volksuniversiteiten

Cultuurconnectie is met ondersteuning van de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk een intitatief gestart waarmee alle volksuniversiteiten in Nederland voor het cursusjaar 2020-2021 kosteloos gebruik kunnen maken van het online platform Zoom. Naast de licenties voor uw docenten, bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie, support en trainingen voor uw docenten. En dat helemaal gratis voor u!

Looptijd Zoom-project Volksuniversiteiten

Het Zoom-project Volksuniversiteiten heeft een (licentie)startdatum van 9 september 2020. Daarmee hebben de licenties een looptijd tot en met 8 september 2021 (ongeacht wanneer een organisatie in het project gestapt is). Tijdens de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie op 10 juni 2021 is bekend gemaakt dat de licenties ook voor het cursusjaar 2021-2022 gefinancierd worden vanuit de Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk en de Stichting ter bevordering van het Volksuniversiteitswerk. Het project wordt daarmee met een jaar verlengd.

Partner

De technische realisatie van de Zoom-projecten van Cultuurconnectie is in handen van onze partner Duppal. Daarnaast verzorgde Duppal eerder ook de trainingen en webinars voor administrators en gebruikers. Meer informatie is te vinden op de website van Duppal.

Link: https://www.duppal.com/zoom

Waarom doen we dit?

Veel volksuniversiteiten hebben vanwege de corona-maatregelen het cursusjaar 2019-2020 noodgedwongen online af moeten ronden. Iedereen moest onder tijdsdruk zelf het wiel uitvinden met digitale hulpmiddelen zoals Zoom, Teams, Skype, Jitsi, Google meeting of anders. Veelal werden de gratis varianten van deze tools gebruikt met alle (tijds)beperkingen van dien. Dat kan anders, zeker met het oog op de toekomst!

Er is in de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met diverse volksuniversiteiten, resellers en partners van digitale platforms in Nederland, Techsoup en relevante preferred suppliers. We hebben gezamenlijk naar het grote aanbod van keuzes gekeken en advies ingewonnen voor de juiste keuze. Daaruit volgde Zoom als de meest geadviseerde en de best toepasbare oplossing.

Met wie doen we dit?

We bieden een stabiel platform om online lesgeven voor volksuniversiteiten mogelijk te maken. Via onze leverancier Duppal krijgt u hulp bij implementatie van Zoom en technische support. U krijgt een jaar lang licenties voor het aantal docenten dat u aanmeldt. Doordat we collectief inkopen vindt de aanschaf van licenties onder een gunstige prijstelling plaats, speciaal gericht op educatieve organisaties.

Duppal is de grootste Zoom-partner van Nederland. Veel onderwijsinstellingen hebben met Duppal een succesvolle ingebruikname van Zoom in hun organisatie bereikt, onder andere UMC Utrecht Education en de Universiteit van Amsterdam. We hebben Duppal gevraagd om een project uit te werken om te assisteren in de uitrol van Zoom en zo tot een succesvolle ingebruikname te komen. 

Hoe werkt het?

Na de implementatie van Zoom, begint het eigenlijk pas echt. De docenten gaan aan de slag en komen wellicht met vragen. Duppal ondersteunt daarin en biedt tijdens werkdagen support via hun helpdesk. Naast de technische ondersteuning krijgt u ook toegang tot de online Meet Duppal omgeving. Hier wordt proactief relevante informatie gedeeld over de diensten die u gebruikt. U kunt hier ook terecht met vragen over de tool en de gebruikersscenario’s ervan. Documentatie als Quick Reference Cards en Frequently Asked Questions is hier gemakkelijk terug te vinden.

Daarmee bent u nog niet klaar voor de toekomst; ook uw docenten moeten getraind of bijgeschoold worden en in een later stadium moeten ook de cursisten vertrouwd gemaakt worden in een goed gebruik van de online omgeving. Duppal start (op zeer korte termijn) met online trainingen van uw docenten. Dit doen we om ervoor te zorgen dat alle functies en toepassingen van Zoom goed worden overgebracht aan de docenten en dat zij weten hoe de cursist betrokken blijft bij de cursus. De training bestaat uit een twee uur durende live online sessie voor groepen van maximaal 15 docenten. Na dit programma zijn uw docenten er klaar voor! Ze kunnen zelfstandig online meetings organiseren, snappen hoe de functionaliteiten werken, hoe zij dit in kunnen zetten voor interactieve meetings en ze kunnen zich weer focussen op de inhoud van de cursus of opleiding.

Voor wie is het?

Deelname is open voor alle volksuniversiteiten van Nederland, ongeacht deze wél of niet lid zijn van branchevereniging Cultuurconnectie.

Wat krijgt u?

U krijgt een jaar lang Zoom en het aantal licenties dat u nodig heeft. Verder krijgt u hulp bij implementatie, technische en inhoudelijke ondersteuning en een online training voor uw docenten. De licenties, de helpdesk en de trainingen (ter waarde van €250,00) worden het eerste jaar volledig gefinancierd door de steunstichting. Het kost u dus echt niets! Mocht u na het jaar door willen met Zoom, dan betaalt u voor het aantal licenties dat u vanaf dat moment gaat afnemen, uiteraard tegen de meest gunstige voorwaarden: ongeveer 15% van het reguliere zakelijke tarief (85% korting!). In geval sommige van uw docenten al een betaalde Zoom-account hebben, zijn er bovendien mogelijkheden om hun account naar dit project te porteren en reeds betaalde licentiekosten (al dan niet gedeeltelijk) gerestitueerd te krijgen.

Wat hebben cursisten en klanten nodig?

Cursisten en klanten die een online les/cursus via Zoom willen volgen, worden vervolgens voor de lessen uitgenodigd door de betreffende docent van de volksuniversiteit (vanuit de betaalde projectlicentie). Via de link in die uitnodiging kunnen de cursisten deelnemen aan de online les. Dit kan via het web of met de Zoom-applicatie die gratis gedownload kan worden via Google Play of Apple App Store (mobiele platforms) of direct via de downloadpagina van Zoom (desktop- en alle overige versies).

Wanneer en hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u ook vóór aanvang van het seizoen klaar zijn en aan de slag met Zoom? Meld u zich dan direct aan! Aanmelden via onderstaand formulier. Doe het snel, want het aantal beschikbare licenties dat te vergeven is, is niet onbeperkt. Uitgifte van licenties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Ook gaan de eerste trainingssessie al binnenkort van start. Wees er dus snel bij en meld u aan via het onderstaande formulier.
N.B. de kick-off meeting vindt plaats in de week van 24 tot 28 augustus. De eerste trainingen voor docenten worden zo spoedig mogelijk in de eerste helft van september ingepland met betrokkenen.

Privacy en veiligheid

Zoom is in het voorjaar 2020 van ongeveer 10 miljoen naar 300 miljoen gebruikers wereldwijd gegaan. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de veiligheid en privacybescherming van het platform. Zoom heeft op alle vlakken flinke veranderingen doorgevoerd, waarmee het platform voldoet aan alle voor de industrie geldende standaarden. Daarom geniet Zoom ook het vertrouwen van grote klanten zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC en advocatenkantoor de Brauw Blackstone. Ook de Nederlandse overheid heeft na een uitgebreide review in juli 2020 het gebruik van Zoom goedgekeurd. Dit heeft ook Cultuurconnectie afdoende vertrouwen gegeven om binnen dit project voor Zoom te kiezen.

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kunt u uw organisatie aanmelden voor een licentiepakket van het Zoomplatform voor volksuniversiteiten. Let wel dat het aantal beschikbare licenties niet onbeperkt is: toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wees er dus snel bij!

Naam van uw organisatie
Vul hier de volledige naam en functie van de contactpersoon van uw organisatie
Vul hier het aantal licenties dat u nodig heeft. N.B. de licenties zijn persoonsgebonden, dus uw opgave dient overeen te komen met het aantal docenten dat via Zoom cursussen aanbiedt.
Vul hier de e-mailadressen in van de docenten waar de licenties aan gekoppeld moeten worden (gescheiden met komma's).
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Hebben uw docenten reeds ervaring met het gebruik van Zoom? *
Je kunt nog 3000 karakters invoeren