Leden (159)

Cultuurconnectie is een vereniging die grotendeels bestaat uit leden die professionele cultuureducatie bieden, amateurkunstbeoefening mogelijk maken en/of cultuurparticipatie bevorderen.

Tot de leden behoren op dit moment centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur. Ook nieuwe initiatieven zoals cultuureducatie-projectbureaus, docentencollectieven en kunst bemiddelende organisaties zijn welkom.

Wilt u weten welke organisaties lid zijn? Kijk op de onderstaande landkaart of maak gebruik van de lijst met een overzicht van alle leden van Cultuurconnectie.