Netwerken

De netwerkfunctie van de branchevereniging Cultuurconnectie wordt door haar leden als zeer essentieel ervaren. Kennisuitwisseling is van onschatbare waarde voor het individu en ook voor het collectief.

Cultuurconnectie brengt mensen zowel fysiek als digitaal bij elkaar. Dit doen wij door netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten over actuele thema’s te organiseren. Op het besloten ledennet is per netwerk een sectie beschikbaar gesteld, welke uitsluitend toegankelijk is voor leden van het desbetreffende netwerk. Hier vindt kennisuitwisseling plaats, onder andere via een online forum, een documentenbibliotheek en andere relevante informatiebronnen.

N.B. De kennisnetwerken zijn in hoge mate autonoom en worden door professionals vanuit de lidorganisaties van Cultuurconnectie aangestuurd. Deze netwerken worden binnen de branche door Cultuurconnectie gekoesterd. Cultuurconnectie streeft er naar om de netwerken minimaal éénmaal per jaar bijeen te brengen en ondersteunt daarbij waar mogelijk.

Actieve netwerken

Netwerk Personeel & Organisatie
Netwerkcoördinator: Monique Evertz (ICO)
Contact Cultuurconnectie: cao@cultuurconnectie.nl
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: medewerkers HR, Personeel & Organisatie

Netwerk Marketing & Communicatie
Netwerkcoördinator: Nanda de Geus en Marjolein Smit (Scholen in de Kunst)
Contactpersoon Cultuurconnectie: René de Kok
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: marketeers, communicatiespecialisten, managers social media

Netwerk Financials & Controllers
Netwerkcoördinator: vacature
Contact Cultuurconnectie: info@cultuurconnectie.nl
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: controllers, financieel managers/medewerkers

Netwerk Volksuniversiteiten
Netwerkcoördinator: Els Schrama (VU Utrecht, voorzitter LDOV/COV)
Contactpersoon Cultuurconnectie: René de Kok
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: directeuren/coördinatoren volksuniversiteiten

Netwerk Directeuren & Managers (in ontwikkeling)
Netwerkcoördinator: vacature
Contact Cultuurconnectie: info@cultuurconnectie.nl
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: directeuren, algemeen managers

Netwerk Bestuur & Governance (in ontwikkeling)
Netwerkcoördinator: vacature
Contact Cultuurconnectie: info@cultuurconnectie.nl
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: bestuurders, leden Raden van Toezicht

Netwerk Sociaal Domein (in ontwikkeling)
Netwerkcoördinator: vacature
Contact Cultuurconnectie: info@cultuurconnectie.nl
Link: besloten netwerkpagina
Doelgroep: projectleiders/-medewerkers sociaal domein

Meer informatie

Voor meer informatie over de kennisnetwerken van Cultuurconnectie kunt u contact opnemen met hierboven vermelde contactpersonen. Voor algemene informatie neemt u contact op met het secretariaat via 030-2303740.