Congressen

Twee keer per jaar organiseert Cultuurconnectie voor haar leden een congres. Deze congressen bestaan uit een Algemene Ledenvergadering en een inhoudelijk gedeelte. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor besluitvorming, inspiratie, motivatie en om elkaar (beter) te leren kennen.

Tweedaags congres en algemene ledenvergadering

Ieder voorjaar organiseert Cultuurconnectie het tweedaagse voorjaarscongres met een Algemene Ledenvergadering en een publiek congresgedeelte rondom een actueel thema, waarbij sprekers worden uitgenodigd om hier dieper op in te gaan. Ieder voorjaarscongres heeft zijn eigen specifieke thema en is ook voor niet-leden toegankelijk.

Algemene Ledenvergadering

Op het eendaagse congres wordt de Algemene Ledenvergadering gecombineerd met een inhoudelijk programma rondom een actueel thema.

Aankomende ledenvergaderingen en congressen

Het eerstvolgend congres zal in april 2024 plaatsvinden.