Zoomplatform cultuureducatie

Cultuurconnectie is met ondersteuning vanuit het Innovatiebudget van de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) een initiatief gestart waarmee alle Cultuurconnectie-leden (uitgezonderd de volksuniversiteiten die reeds een eigen project hebben) voor twee opeenvolgende cursusjaren kosteloos gebruik konden maken van het online platform Zoom. Voor het derde cursusjaar hebben wij voor het gebruik van Zoom een collectiviteitskorting kunnen bewerkstelligen. Naast de licenties voor uw docenten, bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie, support en training voor uw eigen Admin (administrator).

OAK

Looptijd Zoom-project Cultuureducatie

Het Zoom-project Cultuureducatie heeft een (licentie)startdatum van 26 oktober 2020. Daarmee hebben de licenties met de verlenging voor het tweede projectjaar een looptijd tot en met 25 oktober 2022 (ongeacht wanneer een organisatie in het project gestapt is). Na deze datum moeten de organisaties de kosten zelf gaan dragen tegen heel gunstige voorwaarden.

Partner

De technische realisatie van de Zoom-projecten van Cultuurconnectie is in handen van onze partner Duppal. Daarnaast verzorgde Duppal eerder ook de trainingen en webinars voor administartors en gebruikers. Meer informatie is te vinden op de website van Duppal.

Link: https://www.duppal.com/zoom

"Het bestuur van het OAK riep ter ondersteuning van cultuureducatie-organisaties in het eerste COVID jaar een speciaal innovatiebudget in het leven. Dit is beschikbaar gesteld voor het Zoom project van Cultuurconnectie. We vonden het belangrijk organisaties tijdens de pandemie in staat te stellen om bijvoorbeeld theatercurssussen, zangtrainingen en vioollessen te laten doorgaan. Het werd een groot succes. Hiermee zorgden we voor continuïteit van de werkzaamheden en hielpen we gezamenlijk de branche de crisis door.”
Het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie)

Hybride lesgeven via Zoom

Op 14 februari 2022 vond een training plaats over hybride lesgeven via Zoom, exclusief voor de admins van deelnemende organisaties. De videoregistratie van deze training is beschikbaar gemaakt voor administrators van deelnemende organisaties. De link naar de video is voor leden van Cultuurconnectie ook terug te vinden op Ledennet.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom doen we dit?

Veel leden hebben vanwege de corona-maatregelen het cursusjaar 2019-2020 noodgedwongen online af moeten ronden. Iedereen moest onder tijdsdruk zelf het wiel uitvinden met digitale hulpmiddelen zoals Zoom, Teams, Skype, Jitsi, Google meeting of anders. Veelal werden de gratis varianten van deze tools gebruikt met alle (tijds)beperkingen van dien. Dat kan anders, zeker met het oog op de onzekere toekomst! Eerder hebben wij intensief overleg gevoerd met diverse leden, resellers en partners van digitale platforms in Nederland, Techsoup en relevante preferred suppliers. We hebben gezamenlijk naar het grote aanbod van keuzes gekeken en advies ingewonnen voor de juiste keuze. Daaruit volgde Zoom als de meest geadviseerde en de best toepasbare oplossing.

Met wie doen we dit?

We bieden een stabiel platform om online lesgeven voor de sector Cultuureducatie mogelijk te maken. Via onze leverancier Duppal krijgt u hulp bij implementatie van Zoom en technische support. U krijgt tot einddatum van het project licenties voor het aantal docenten dat u aanmeldt. Doordat we collectief inkopen vindt de aanschaf van licenties onder een gunstige prijstelling plaats, speciaal gericht op educatieve organisaties. Duppal is de grootste Zoom-partner van Nederland. Veel onderwijsinstellingen hebben met Duppal een succesvolle ingebruikname van Zoom in hun organisatie bereikt, onder andere UMC Utrecht Education en de Universiteit van Amsterdam. We hebben, in navolging van het inmiddels succesvolle volksuniversiteitsproject met circa 1.150 deelnemende docenten en medewerkers, Duppal gevraagd om ook dit project uit te werken, om te assisteren in de uitrol van Zoom en zo tot een succesvolle ingebruikname te komen.

Hoe werkt het?

Na de implementatie van Zoom, begint het eigenlijk pas echt. De docenten gaan aan de slag en komen wellicht met vragen. Duppal ondersteunt daarin en biedt tijdens werkdagen support. Documentatie als Quick Reference Cards (instructiekaarten) en Frequently Asked Questions zijn gemakkelijk terug te vinden op het ledennet van Cultuurconnectie. Uw Admin is als aanspreekpunt binnen uw eigen organisatie getraind voor de vragen die hij of zij gaat krijgen. Wij vragen u bij registratie de naam en emailadres van uw beoogde Admin door te geven.

Voor wie is het?

Deelname is open voor alle leden van Cultuurconnectie (buiten de volksuniversiteiten, die een eigen reeds lopend Zoom-project hebben).

Wat krijgt u?

U krijgt tot einddatum van het project Zoom en het aantal licenties dat u nodig heeft. Verder krijgt u hulp bij implementatie, technische en inhoudelijke ondersteuning en een online training voor uw Admin. De licenties, de helpdesk en de trainingen zijn het eerste jaar volledig gefinancierd door het OAK. Ook voor het cursusjaar 2021-2022 hebben Cultuurconnectie en het OAK samen het kosteloos gebruik maken van het online platform Zoom mogelijk gemaakt. Het kost u dus echt niets! Mocht u na het tweede projectjaar door willen met Zoom, dan betaalt u voor het aantal licenties dat u vanaf dat moment gaat afnemen, uiteraard tegen de meest gunstige voorwaarden: ongeveer 15% van het reguliere zakelijke tarief (85% korting!), afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties. In geval sommige van uw docenten al een betaalde Zoom-account hebben, zijn er bovendien mogelijkheden om hun account naar dit project te porteren en reeds betaalde licentiekosten (al dan niet gedeeltelijk) gerestitueerd te krijgen.

Wat hebben cursisten en klanten nodig?

Cursisten en klanten die een online les/cursus via Zoom willen volgen, worden vervolgens voor de lessen uitgenodigd door de betreffende docent vanuit uw organisatie (vanuit de betaalde projectlicentie). Via de link in die uitnodiging kunnen de cursisten deelnemen aan de online les. Dit kan via het web of met de Zoom-applicatie die gratis gedownload kan worden via Google Play of Apple App Store (mobiele platforms) of direct via de downloadpagina van Zoom (desktop- en alle overige versies).

Wanneer en hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u samen met uw docenten en medewerkers ook gelijk aan de slag met Zoom en voorbereid zijn op de toekomst en een eventuele nieuwe lockdown? Meld u zich dan direct aan! Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Doe het snel, want het aantal beschikbare licenties dat te vergeven is, is niet onbeperkt. Uitgifte van licenties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Privacy en veiligheid

Zoom is in het voorjaar 2020 van ongeveer 10 miljoen naar 300 miljoen gebruikers wereldwijd gegaan. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de veiligheid en privacybescherming van het platform. Zoom heeft op alle vlakken flinke veranderingen doorgevoerd, waarmee het platform voldoet aan alle voor de industrie geldende standaarden. Daarom geniet Zoom ook het vertrouwen van grote klanten zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC en advocatenkantoor de Brauw Blackstone. Ook de Nederlandse overheid heeft na een uitgebreide review in juli 2020 het gebruik van Zoom goedgekeurd. Dit heeft ook Cultuurconnectie afdoende vertrouwen gegeven om binnen dit project voor Zoom te kiezen.

Update (maart 2022): op basis van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) heeft Zoom wijzigingen aangebracht in de privacy-afspraken voor alle Education- en Enterprise-gebruikers in Europa. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kunt u uw organisatie aanmelden voor een licentiepakket van het Zoomplatform Cultuureducatie. Let wel dat het aantal beschikbare licenties niet onbeperkt is: toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wees er dus snel bij!

Naam van uw organisatie
Vul hier de volledige naam en functie van de contactpersoon van uw organisatie
Vul hier de volledige naam in van het interne aanspreekpunt voor dit Zoom-project binnen uw organisatie
Vul hier het aantal licenties dat u nodig heeft. N.B. de licenties zijn persoonsgebonden, dus uw opgave dient overeen te komen met het aantal docenten dat via Zoom cursussen aanbiedt.
Vul hier de e-mailadressen in van de docenten waar de licenties aan gekoppeld moeten worden (e-mailadressen gescheiden met komma's!).
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Hebben uw docenten reeds ervaring met het gebruik van Zoom? *
Je kunt nog 3000 karakters invoeren