Zoomplatform cultuureducatie

Cultuurconnectie is met ondersteuning vanuit het Innovatiebudget van de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) een initiatief gestart waarmee alle Cultuurconnectie-leden (uitgezonderd de volksuniversiteiten die reeds een eigen project hebben) voor het cursusjaar 2020-2021 kosteloos gebruik kunnen maken van het online platform Zoom. Naast de licenties voor uw docenten, bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie, support en training voor uw eigen Admin (administrator). En dat helemaal gratis voor u!

Looptijd Zoom-project Cultuureducatie

Het Zoom-project Cultuureducatie heeft een (licentie)startdatum van 26 oktober 2020. Daarmee hebben de licenties een looptijd tot en met 25 oktober 2021 (ongeacht wanneer een organisatie in het project gestapt is). Onderzoek loopt of het mogelijk is voor de bij Cultuurconnectie aangesloten leden ook in cursusjaar 2021-2022 gratis gebruik te laten maken van de Zoom-licenties. Nadere informatie volgt.

Partner

De technische realisatie van de Zoom-projecten van Cultuurconnectie is in handen van onze partner Duppal. Daarnaast verzorgde Duppal eerder ook de trainingen en webinars voor administrators en gebruikers. Meer informatie is te vinden op de website van Duppal.

Link: https://www.duppal.com/zoom

Waarom doen we dit?

Veel leden hebben vanwege de corona-maatregelen het cursusjaar 2019-2020 noodgedwongen online af moeten ronden. Iedereen moest onder tijdsdruk zelf het wiel uitvinden met digitale hulpmiddelen zoals Zoom, Teams, Skype, Jitsi, Google meeting of anders. Veelal werden de gratis varianten van deze tools gebruikt met alle (tijds)beperkingen van dien. Dat kan anders, zeker met het oog op de onzekere toekomst! Eerder hebben wij intensief overleg gevoerd met diverse leden, resellers en partners van digitale platforms in Nederland, Techsoup en relevante preferred suppliers. We hebben gezamenlijk naar het grote aanbod van keuzes gekeken en advies ingewonnen voor de juiste keuze. Daaruit volgde Zoom als de meest geadviseerde en de best toepasbare oplossing.

Met wie doen we dit?

We bieden een stabiel platform om online lesgeven voor de sector Cultuureducatie mogelijk te maken. Via onze leverancier Duppal krijgt u hulp bij implementatie van Zoom en technische support. U krijgt een jaar lang licenties voor het aantal docenten dat u aanmeldt. Doordat we collectief inkopen vindt de aanschaf van licenties onder een gunstige prijstelling plaats, speciaal gericht op educatieve organisaties. Duppal is de grootste Zoom-partner van Nederland. Veel onderwijsinstellingen hebben met Duppal een succesvolle ingebruikname van Zoom in hun organisatie bereikt, onder andere UMC Utrecht Education en de Universiteit van Amsterdam. We hebben, in navolging van het inmiddels succesvolle volksuniversiteitsproject met circa 1.200 deelnemende docenten en medewerkers, Duppal gevraagd om ook dit project uit te werken, om te assisteren in de uitrol van Zoom en zo tot een succesvolle ingebruikname te komen.

Hoe werkt het?

Na de implementatie van Zoom, begint het eigenlijk pas echt. De docenten gaan aan de slag en komen wellicht met vragen. Duppal ondersteunt daarin en biedt tijdens werkdagen support. Documentatie als Quick Reference Cards (instructiekaarten) en Frequently Asked Questions zijn straks gemakkelijk terug te vinden op het ledennet van Cultuurconnectie. Uw Admin wordt als aanspreekpunt binnen uw eigen organisatie getraind voor de vragen die hij of zij gaat krijgen. Wij vragen u bij registratie dan ook de naam en emailadres van uw beoogde Admin door te geven.

Inschrijving voor Admin-training is mogelijk: Aanmelding Admin-training.

Na dit programma is uw Admin er klaar voor en kunnen uw docenten zelfstandig online meetings organiseren, snappen hoe de functionaliteiten werken, hoe zij dit in kunnen zetten voor interactieve meetings en ze kunnen zich focussen op de inhoud van de cursus of opleiding.

Voor wie is het?

Deelname is open voor alle leden van Cultuurconnectie (buiten de volksuniversiteiten, die een eigen reeds lopend Zoom-project hebben).

Wat krijgt u?

U krijgt een jaar lang Zoom en het aantal licenties dat u nodig heeft. Verder krijgt u hulp bij implementatie, technische en inhoudelijke ondersteuning en een online training voor uw Admin. De licenties, de helpdesk en de trainingen worden het eerste jaar volledig gefinancierd door het OAK. Het kost u dus echt niets! Mocht u na het jaar door willen met Zoom, dan betaalt u voor het aantal licenties dat u vanaf dat moment gaat afnemen, uiteraard tegen de meest gunstige voorwaarden: ongeveer 15% van het reguliere zakelijke tarief (85% korting!), afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties. In geval sommige van uw docenten al een betaalde Zoom-account hebben, zijn er bovendien mogelijkheden om hun account naar dit project te porteren en reeds betaalde licentiekosten (al dan niet gedeeltelijk) gerestitueerd te krijgen.

Wat hebben cursisten en klanten nodig?

Cursisten en klanten die een online les/cursus via Zoom willen volgen, worden vervolgens voor de lessen uitgenodigd door de betreffende docent vanuit uw organisatie (vanuit de betaalde projectlicentie). Via de link in die uitnodiging kunnen de cursisten deelnemen aan de online les. Dit kan via het web of met de Zoom-applicatie die gratis gedownload kan worden via Google Play of Apple App Store (mobiele platforms) of direct via de downloadpagina van Zoom (desktop- en alle overige versies).

Wanneer en hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u samen met uw docenten en medewerkers ook gelijk aan de slag met Zoom en voorbereid zijn op de toekomst en een eventuele nieuwe lockdown? Meld u zich dan direct aan! Aanmelden kan tot 30 november aanstaande via het onderstaande formulier. Doe het snel, want het aantal beschikbare licenties dat te vergeven is, is niet onbeperkt. Uitgifte van licenties vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Ook gaan de eerste Admin-trainingssessies al binnenkort van start. Wees er dus snel bij en meld uw organisatie en docenten aan via het online formulier op deze informatiepagina.

Privacy en veiligheid

Zoom is in het voorjaar 2020 van ongeveer 10 miljoen naar 300 miljoen gebruikers wereldwijd gegaan. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de veiligheid en privacybescherming van het platform. Zoom heeft op alle vlakken flinke veranderingen doorgevoerd, waarmee het platform voldoet aan alle voor de industrie geldende standaarden. Daarom geniet Zoom ook het vertrouwen van grote klanten zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, het Erasmus MC en advocatenkantoor de Brauw Blackstone. Ook de Nederlandse overheid heeft na een uitgebreide review in juli 2020 het gebruik van Zoom goedgekeurd. Dit heeft ook Cultuurconnectie afdoende vertrouwen gegeven om binnen dit project voor Zoom te kiezen.

Aanmeldformulier

Via onderstaand formulier kunt u uw organisatie aanmelden voor een licentiepakket van het Zoomplatform Cultuureducatie. Let wel dat het aantal beschikbare licenties niet onbeperkt is: toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wees er dus snel bij!

Naam van uw organisatie
Vul hier de volledige naam en functie van de contactpersoon van uw organisatie
Vul hier de volledige naam in van het interne aanspreekpunt voor dit Zoom-project binnen uw organisatie
Vul hier het aantal licenties dat u nodig heeft. N.B. de licenties zijn persoonsgebonden, dus uw opgave dient overeen te komen met het aantal docenten dat via Zoom cursussen aanbiedt.
Vul hier de e-mailadressen in van de docenten waar de licenties aan gekoppeld moeten worden (e-mailadressen gescheiden met komma's!).
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Hebben uw docenten reeds ervaring met het gebruik van Zoom? *
Je kunt nog 3000 karakters invoeren