Netwerken

De netwerkfunctie van de branchevereniging Cultuurconnectie wordt door haar leden als zeer essentieel ervaren. Kennisuitwisseling is van onschatbare waarde voor het individu en ook voor het collectief.

Cultuurconnectie brengt mensen zowel fysiek als digitaal bij elkaar. Dit doen wij door netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten over actuele thema’s te organiseren. Op het ledennet wordt per netwerk een besloten pagina beschikbaar gesteld. Hier vindt kennisuitwisseling plaats door middel van een forumfunctie en een documentenbibliotheek. Het streven van Cultuurconnectie is om de netwerken minimaal éénmaal per jaar bijeen te brengen. De netwerken binnen de branche worden door Cultuurconnectie gekoesterd en waar mogelijk ondersteund.

Actieve netwerken

  • Netwerk Personeel & Organisatie
  • Netwerk Financials & Controllers
  • Netwerk Marketing & Communicatie
  • Voorzittersoverleg volksuniversiteiten
  • Landelijk Directeurenoverleg volksuniversiteiten
  • Coördinatoren Overleg volksuniversiteiten

Contactpersoon

T: 030 230 37 40