Netwerken

De netwerkfunctie van de branchevereniging Cultuurconnectie wordt door haar leden als zeer essentieel ervaren. Kennisuitwisseling is van onschatbare waarde voor het individu en ook voor het collectief.

Cultuurconnectie brengt mensen zowel fysiek als digitaal bij elkaar. Dit doen wij door netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten over actuele thema’s te organiseren. Op het besloten ledennet is per netwerk een sectie beschikbaar gesteld, welke uitsluitend toegankelijk is voor leden van het desbetreffende netwerk. Hier vindt kennisuitwisseling plaats, onder andere via een online forum, een documentenbibliotheek en andere relevante informatiebronnen.

N.B. De kennisnetwerken zijn in hoge mate autonoom en worden door professionals vanuit de leden van Cultuurconnectie aangestuurd. Deze netwerken worden binnen de branche door Cultuurconnectie gekoesterd. Cultuurconnectie streeft er naar om de netwerken minimaal éénmaal per jaar bijeen te brengen en ondersteunt daarbij waar mogelijk. 

Actieve netwerken

Meer informatie

Voor meer informatie over de kennisnetwerken van Cultuurconnectie kunt u contact opnemen met hierboven vermelde contactpersonen. Voor algemene informatie neemt u contact op met het secretariaat via 030-2303740.