Feiten en cijfers

Cultuurconnectie vindt het belangrijk om het bereik en bestaansrecht van haar branche goed in kaart te brengen. Om inzicht te krijgen over de branche gebruikt Cultuurconnectie onder andere het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS). Ook werkt Cultuurconnectie samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en levert input voor de Cultuurindex Nederland.

KAnS

Het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS) is een digitaal dataplatform voor de leden van Cultuurconnectie. Kunsteducatie-instellingen, muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten kunnen onderling managementinformatie vergelijken ('benchmarken') en inzicht krijgen in de branche als geheel ('monitoren'). KAnS is een omvangrijk datasysteem met gegevens van de leden Cultuurconnectie verzameld over meerdere jaren en bevat informatie over inkomsten, subsidies, leerlingenaantallen, bereik van scholen en personeel. Jaarlijks wordt de online vragenlijst ingevuld door leden en daarna verwerkt door onderzoeksbureau ABF Research uit Delft.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) geeft tweejaarlijks een rapport uit met cijfers over de Kunstzinnige Vorming/Kunsteducatie. Het CBS heeft over het jaar 2007 voor het laatst kengetallen gepubliceerd. Per 2015 gaat het CBS dit weer vormgeven. De gegevens worden deels gebaseerd op de gegevens uit het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS). Deze worden door het CBS aangevuld door middel van het uitvoeren van enquêtes onder niet-Cultuurconnectieleden.

Cultuurindex

Cultuurconnectie werkt mee aan de Cultuurindex Nederland. Dit is een publicatie en een website van de Boekmanstichting en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met cijfers en inzichten over consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector. Ook gaat het over het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

Meer informatie voor leden: ledennet.cultuurconnectie.nl