Feiten en cijfers

Cultuurconnectie vindt het belangrijk om het bereik en bestaansrecht van haar branche goed in kaart te brengen. Om inzicht te krijgen over de branche gebruikt Cultuurconnectie onder andere het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS). Cultuurconnectie werkt samen met diverse stakeholders op het gebied van gegevensverzameling in de cultuursector en levert input voor de Cultuurindex Nederland.

KAnS

Het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS) is een digitaal dataplatform voor de leden van Cultuurconnectie. Kunsteducatie-instellingen, muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten kunnen onderling managementinformatie vergelijken ('benchmarken') en inzicht krijgen in de branche als geheel ('monitoren'). KAnS is een omvangrijk datasysteem met gegevens van de leden Cultuurconnectie verzameld over meerdere jaren en bevat informatie over inkomsten, subsidies, leerlingenaantallen, bereik van scholen en personeel. Jaarlijks wordt de online vragenlijst ingevuld door leden en daarna verwerkt door onderzoeksbureau ABF Research.

Cultuurindex

Cultuurconnectie werkt mee aan de Cultuurindex Nederland met cijfers en inzichten over consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector. Ook gaat het over het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

Meer informatie voor leden: ledennet.cultuurconnectie.nl