MIX Music Education Platform

Europees kennisplatform voor muziekeducatieprofessionals

Het gloednieuwe onlineplatform MIX voor muziekeducatie-professionals biedt informatie, inspiratie en ideeën voor hun lespraktijk. Het muziekonderwijs is volop in beweging: leerlingen zijn verschillend, het is niet altijd makkelijk om hen te blijven motiveren en het onlinewerken is sinds corona ingebed. MIX bundelt de krachten uit diverse landen. Het platform werd in november 2021 gelanceerd in Finland, Nederland en Vlaanderen.

Het MIX platform is ingedeeld in drie categorieën: ludodidactiek, creativiteit en diversiteit. De inhoud van deze gebieden is ingevuld door en in samenwerking met internationaal gerenomeerde experts uit Nederland, Finland en Vlaanderen. Naast methodologische informatie bevat het platform ook audio- en videomateriaal die door muziekdocenten kan worden geraadpleegd en gebruikt in hun dagelijkse lespraktijk. Ook herbergt het een grote verzameling aan voorbeelden, 'good practices' en showcases die muziekdocenten kan ondersteunen in (de ontwikkeling van) hun lespraktijk. Omdat het platform is ingericht voor het internationale werkveld, is de voertaal vooralsnog Engels.

"Verfrissend om te zien om te zien hoe muziek in andere landen wordt onderwezen!"

Maak je eigen MIX

Gebruikers van het platform kunnen, door een account op het platform aan te maken, feedback geven over het materiaal (ratings), bladwijzers aanmaken van hun favoriete onderwerpen en zo een eigen cursus of een gepersonaliseerde digitale biblioitheek rond muziekeducatie te personaliseren. Muziekdocenten en andere educatieprofessionals kunnen via gekoppelde social media platform interactie met elkaar aangaan en vragen stellen.

"Heerlijk dat je je account zo kunt personaliseren en vooruitgang en resultaten zien bij jezelf."

"Dit inspireert me om creatieve werkvormen uit te proberen in de klas en om sterker te werken met diverse groepen."

Multiplier events

Lancering MIX-platform (17 november 2021)

Ter promotie van het MIX-platform vinden er in Nederland, België en Finland zogeheten 'multiplier events' plaats, waarin potentiële gebruikers, stakeholders en geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over het platform en in gesprek kunnen treden met de makers. Wilt u in Nederland zo'n bijeenkomst organiseren of heeft u behoefte aan een vragenuurtje (Q&A) voor uw docententeam met de makers? Neem dan contact op met Cultuurconnectie om de mogelijkheden te onderzoeken.

Voor wie is het bedoeld?

Het MIX platform is primair gericht op muziekdocenten in heel Europa. Hoewel er enige focus is op muziekonderwijs voor kinderen en jongeren, zijn de muziekpedagogische en didactische methodieken die via het platform worden aangeboden ook goed toepasbaar op muziekonderwijs voor volwassenen. Daarnaast kunnen onderwijsontwikkelaars, opleiders van muziekdocenten en beleidsmakers in de kunst- en cultuureducatie ook inspiratie opdoen voor mogelijke innovaties in hun curricula.

Hoe is het MIX project tot stand gekomen?

Eind 2018 is Cultuurconnectie is als partner ingestapt in een Erasmus+ project gericht op bevordering en innovatie van muziekeducatie in het Europese werkveld. Cultuurconnectie heeft samen met het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (België) en Lapin musiikkiopisto (Finland) internationale bijeenkomsten georganieerd voor uitwisseling van expertise en pedagogische vakkennis. Deze kennis is vervolgens verwerkt in het MIX platform.

Door wie?

De projectpartners (Cultuurconnectie, OVSG en Lapin musiikkiopisto) hebben elk binnen hun eigen aandachtsgebied internationaal gerenomeerde experts ingeschakeld om kennis te leveren voor het platform. De Nederlandse inbreng concentreerde zich rond 'ludodidactiek': een methode om leeromgevingen en -ervaringen te ontwerpen met gebruik van spel-principes. Pioniers op dit vlak zijn Willem-Jan Renger, Evert Hoogendoorn en Thijs Spook, die allen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn verbonden. Vanuit Cultuurconnectie heeft Jan-Willem Kluën, tevens gediplomeerd muziekvakdocent en onderwijskundige, waar nodig vertalingen gemaakt naar de praktijk van muziekonderwijs.

Van wie?

Het MIX platform valt tot de definieve afronding van het project onder de verantwoordelijkheid van de projectpartners. Binnen het projectteam is het OVSG formeel penvoerder van het project. Na afronding zal het platform in 2022 worden overgedragen aan de European Music School Union (EMU) die vanaf dat moment de formele eigenaar van het platform zal worden.

Financiering en looptijd

Het MIX project is bekostigd vanuit het Erasmus+ programma van de EU. Het project is gestart in 2018 en liep tot en met augustus 2021. Echter, vanwege de coronapandemie is de einddatum van het project verlegd naar 31 december 2021.