Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

Deel via social media

Lid worden

Alle instellingen op het gebied van (de ondersteuning van) cultuureducatie, volksuniversiteiten, amateurkunst en/of kunst- en cultuurparticipatie kunnen lid worden van Cultuurconnectie als zij voldoen aan de voorwaarden als gesteld in het Huishoudelijk Reglement Cultuurconnectie. De contributie die aan het lidmaatschap verbonden is, kunt u lezen in het tarievenoverzicht.

Cultuurconnectieleden zijn centra voor de kunsten, muziekscholen, volksuniversiteiten en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst en cultuur. Ook nieuwe initiatieven zoals cultuureducatie-projectbureaus, docentencollectieven en cultuur bemiddelende organisaties zijn welkom als lid van Cultuurconnectie.

Meer informatie

Wilt u ook profiteren van de voordelen van een sterke branchevereniging en meedoen aan een inspirerend netwerk? Neem dan contact op met Cultuurconnectie, telefoon: 030-2303740 of e-mail: info@cultuurconnectie.nl. Graag sturen wij u een aanmeldformulier toe en/of plannen een kennismakingsafspraak met u in.

Opzegging

Wilt u onverhoopt het Cultuurconnectie-lidmaatschap beëindigen? De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 juli van een kalenderjaar worden gedaan en eindigt dan per 31 december van datzelfde kalenderjaar. Wordt na 1 juli van enig kalenderjaar opgezegd dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. De schriftelijke opzegging dient te worden gericht aan:

Cultuurconnectie
T.a.v. de heer Jan Brands
Lucasbolwerk 11
3512 EH  UTRECHT

meer