Collegiaal consultants

Cultuurconnectie heeft een database die een overzicht van kennis en competenties van leden biedt. Via deze database kunnen leden vinden wie ze voor specialistisch collegiaal advies kunnen benaderen. Bijvoorbeeld op het gebied van lobby, vrijwilligers, bedrijfsmodellen en multifunctionele organisaties. De drempel om kennis te delen en elkaar te benaderen wordt hierdoor verlaagd. Waar dienstverlening van het bureau van Cultuurconnectie geen uitkomst biedt vult intercollegiaal consult dat aan.

Meer informatie voor leden: ledennet.cultuurconnectie.nl