CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

CAO Kunsteducatie 2024

CAO Kunsteducatie 2024

Sociale partners in de sector kunsteducatie, Cultuurconnectie (namens werkgevers), de Democratische Vakbond en Kunstenbond (beide namens werknemers) zijn tot een akkoord gekomen over de CAO Kunsteducatie 2024. De leden en achterbannen van de sociale partners hebben met grote meerderheid positief gestemd over het akkoord, waarmee de CAO Kunsteducatie 2024 een feit is.

CAO Kunsteducatie 2024 algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 9 maart 2024 tot 31 december 2024 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 8 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de cao.

De tekst van de algemeen verbindend verklaring is op deze site als download beschikbaar gesteld. Een enkele cao-bepaling is niet algemeen verbindend verklaard. Zo is voor het gebruik van de afwijkende ontslagvolgorde voor docenten uit hoofdstuk 13B van de cao (niet afspiegelen, maar ontslag dáár waar de leegstand zich voordoet), lidmaatschap van de brancheorganisatie vereist. De uitgebreide versie van de CAO Kunsteducatie, zoals die geldt voor leden van Cultuurconnectie (inclusief afwijkende ontslagvolgorde) is te downloaden via deze link. De salaristabellen voor 2024 kunt u ook downloaden.

Gelijk speelveld

Met deze algemeen verbindend verklaring beogen sociale partners een gelijk speelveld te bewaken in de branche kunsteducatie. Oneigenlijke concurrentie door organisaties maakt het voor onze leden - die allen staan voor goed werkgeverschap - moeilijker om structureel goede cultuureducatie te bieden. Met deze algemeen verbindendverklaring wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden van werknemers onmogelijk.

Werkingssfeer CAO Kunsteducatie

‘De CAO Kunsteducatie is van toepassing op de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, waaronder begrepen dansscholen, jeugdtheater scholen en circusscholen.’ (art. 1:2) Organisaties kunnen in geval van bijzondere omstandigheden ontheffing aanvragen van de CAO Kunsteducatie bij Stichting OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie). Artikel 1:5 van de CAO ziet hierop toe.

Verplichte aansluiting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Naast het verplicht toepassen van de CAO Kunsteducatie is deelname aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) al lange tijd wettelijk verplicht voor alle kunsteducatie-organisaties. Ook wat pensioen betreft, is er dus een gelijk speelveld.

Functiehuis KE/OB

Cao-partijen van de CAO Openbare Bibliotheken en de CAO Kunsteducatie zijn één gezamenlijk functieboek voor openbare bibliotheken én de branche kunsteducatie overeengekomen: het functieboek OB/KE. Meer informatie hierover vindt u hier.

CAO Kunsteducatie 2024
20 maart

CAO Kunsteducatie 2024 algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 9 maart 2024 tot 31 ... Lees verder
CAO Kunsteducatie 2024
1 januari

CAO Kunsteducatie vanaf 1 januari 2024

Sociale partners in de sector kunsteducatie, Cultuurconnectie (namens werkgevers), de Democratische Vakbond en Kunstenbond (beide namens werknemers) ... Lees verder