CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

CAO Kunsteducatie vanaf 1 januari 2023

In de laatste maanden van 2022 hebben de sociale partners binnen de Kunsteducatie het nieuwe cao-akkoord gesloten. Inmiddels zijn alle aanpassingen verwerkt in een nieuwe cao-tekst. De CAO Kunsteducatie is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ligt voor ter Algemeen Verbindend Verklaring. De CAO Kunsteducatie loopt tot en met 31 december 2023 en is van toepassing op alle kunstencentra, muziekscholen, jeugdtheaterscholen, dans- en circusscholen in Nederland. Lees hier het volledige akkoord.

Digitaal CAO Kunsteducatie 2023

De CAO Kunsteducatie 2023 is vormgegeven als een PDF-document en deze is te downloaden via deze link. De salaristabellen van 2023 kunt u ook downloaden.

Functiehuis KE/OB

Cao-partijen van de CAO Openbare Bibliotheken en de CAO Kunsteducatie zijn één gezamenlijk functieboek voor openbare bibliotheken én de branche kunsteducatie overeengekomen: het functieboek OB/KE. Meer informatie hierover vindt u hier.

22 september 2022

CAO KE 2021/2022 algemeen verbindend verklaard

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 november 2021 tot 31 ... Lees verder