Dossiers

Cultuurconnectie ondersteunt haar leden op vele belangrijke en actuele thema’s en dossiers, waar zij als organisatie mee te maken hebben.

Exclusief voor leden

Onderstaand overzicht geeft weer op welke dossiers Cultuurconnectie voor haar leden actief is. De inhoud van deze dossiers is exclusief voor leden beschikbaar op het besloten ledennet van Cultuurconnectie:

  • ANBI internetportal
  • BTW en belastingen
  • Geefwet
  • Modelovereenkomsten
  • Privacywetgeving
  • Wet Markt en Overheid
  • ZZP

Microsite corona

Bij het uitbreken van de coronacrisis in 2020 heeft Cultuurconnectie direct actie ondernomen en een microsite ingericht waarop alle voor onze branche relevante informatie werd geplaatst. Omdat de coronacrisis ons allemaal raakte, is de corona microsite ingericht op het publieke gedeelte van de website van Cultuurconnectie en dus ook voor niet-leden te raadplegen.

Bezoek de corona-microsite...