Collectieve promotie

Het versterken van haar imago en dat van haar leden is voor Cultuurconnectie erg belangrijk. De zichtbaarheid in de beleidsomgeving, bij de media en bij het publiek willen we vergroten. Belanghebbenden in de beleidsomgeving moeten de branche kennen en haar maatschappelijke meerwaarde erkennen. Dat doen we door het keurmerk Cultuurconnectie op de kaart te zetten en de leden zich te laten profileren als betrouwbare, ondernemende en centrale partners voor overheden en maatschappelijke organisaties. Zo wordt duidelijk dat onze leden goede en moderne dienstverleners zijn voor kunst- en cultuur liefhebbers. Cultuurconnectie ontwikkelt zelf initiatieven om de collectieve promotie een ‘boost’ te geven, maar zoekt ook aansluiting bij andere gremia.

Publieke collectieve uitingen

Meer informatie voor leden staat op het ledennet

Doe ook in 2017 weer mee aan de Iktoon collectieve promotiecampagne!

In 2016 is de collectieve promotiecampagne Iktoon van start gegaan. De campagne “Nederland Ontdekt Zichzelf’ en de Week van de Amateurkunst (WAK) zijn hier onderdeel van geworden en zijn hiermee komen te vervallen. Met vijftien landelijke organisaties, waaronder Cultuurconnectie, maken we ons sterk om de waarde van cultuurparticipatie voor individu en samenleving breder zichtbaar te maken. Om de campagne groot te maken hebben wij u ook nodig.

<<Lees meer>>

Festival Bombarie sluit iktoon maand juni af

Van 23 tot en met 26 juni 2016 vond het slotspektakel van de iktoon-campagne plaats. De Jaarbeurs Utrecht stond bol van optredens, workshops en kunstuitdagingen tijdens het Festival Bombarie. Zo begon het festival op 23 juni met een congres voor alle professionals die werken voor kunst en cultuur op school en in de vrije tijd. Ook Cultuurconnectie bood twee succesvolle workshops aan: ‘hoe word jij een sterk merk’ onder leiding van Academie van Cultuurmanagement en ‘muziekmakers’ door Pier-K. Daarnaast vonden er gedurende het festival in de Jaarbeurs en de hele maand juni door het hele land vele optredens van en activiteiten voor amateurkunstenaars plaats.

Campagne promotie cultuurparticipatie ‘iktoon’

Op initiatief van het LKCA is ruim een jaar geleden het Platform Promotie Cultuurparticipatie opgericht. In dit platform maken twaalf landelijke organisaties zich sterk om de waarde van cultuurparticipatie voor individu en samenleving breder zichtbaar te maken. Dat doen we door amateurkunst in al zijn diversiteit te tonen aan het publiek en daar landelijk en lokaal de aandacht op te vestigen.

<< lees meer>>

Voor meer informatie: