Kwaliteitszorg

Aan kwaliteitszorg wordt bij Cultuurconnectie veel aandacht besteed. Voor de leden is het noodzakelijk om zich aantoonbaar te blijven onderscheiden als professionele en betrouwbare aanbieders van cultuureducatie en volksuniversiteitswerk. Voor subsidieverstrekkers, andere opdrachtgevers alsook eindgebruikers en klanten moeten we een vanzelfsprekende partner zijn. Subsidieverstrekkers en afnemers willen meer zicht hebben op kwaliteit. Daarbij is de zorg voor een hoogwaardige kwaliteit van diensten en producten essentieel. Het kwaliteitszorgsysteem van Cultuurconnectie speelt op deze noodzaak in.

Certificering

voor bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties
Het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' geeft kwaliteitscriteria aan en voorziet in een ... Lees meer

Landelijk diploma HaFaBra

Cultuurconnectie en de muziekbond KNMO hebben, in nauwe samenwerking met het LKCA, gewerkt aan het ... Lees meer