In memoriam Mirjam Moll

23 maart

Afgelopen week trof ons het intens verdrietige bericht van het plotselinge overlijden van Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart, op dinsdag 16 maart jongstleden. Mirjam werd slechts 54 jaar oud.

Mirjam was niet alleen een markant, lief en warm mens, ze was deskundig, gedreven en zeer competent bovendien. En haar humor sleepte ons er als culturele branche in donkere dagen vaak doorheen. Behalve het enorme persoonlijke gemis, laat ze ook zakelijk gezien een groot gat achter. Ze heeft veel betekend voor haar ‘eigen musea’, maar ook voor de gehele culturele en creatieve sector. Ik had het voorrecht om tijdens de coronacrisis zeer intensief met Mirjam gezamenlijk op te trekken, zowel in het bestuur van de Federatie Cultuur, de Taskforce culturele en creatieve sector, als het directeurenoverleg MKB Nederland en nog veel meer. Mirjam heeft zich in de coronacrisis onvermoeibaar en succesvol ingezet voor de sector, door zich bijvoorbeeld sterk te maken voor het pakket met steunmaatregelen en een routekaart voor heropening. Bijna jaloersmakend was haar slimheid, intellect en strategisch inzicht, gekoppeld aan een zeer warme en empathische persoonlijkheid.

Maar wat velen niet weten is dat Mirjam ook een heel warm pleitbezorger was voor cultuureducatie en -participatie. Persoonlijk maakte ze het zich tot doel dat ambtenaren en bewindslieden de onderwerpen van onze branches ‘boven op het stapeltje’ konden leggen. Ik kan niet zeggen hoe enorm dankbaar ik haar daar namens mijzelf en de gehele branche voor ben. Cultuurconnectie snapt heel goed dat iedereen ondertussen snakt naar perspectief in de crisis waarin we met z’n allen zitten en dat we met z'n allen weer heel graag jonge mensen muziekles willen geven, met ouderen willen dansen of mensen weer samen op een taalcursus willen laten gaan. En dat die waarde en kracht van verbinding, verbeelding en ontwikkeling deel van de oplossing is om uit deze zware tijd te komen, daar streden we zij aan zij met Mirjam voor.

Helaas hebben al onze inspanningen op het vlak van informeren, lobby en belangenbehartiging nog niet geleid tot (gedeeltelijke) openstelling, omdat het kabinet het versoepelen van de maatregelen nog niet mogelijk acht. Maar we doen richting rijk, Tweede Kamer, ministeries, provincies en gemeenten er alles aan om zo snel mogelijk weer wat lucht te kunnen inademen en wat licht te kunnen zien. Weet dat we achter (en soms voor) de schermen keihard voor onze branches en haar afnemers aan het vechten zijn, soms alleen en vaak samen. Echter nu moeten we zonder Mirjam, met haar eigen woorden, ‘moedig voorwaarts’! Wij wensen haar familie, naasten en collega’s en iedereen die haar in hun hart gesloten hebben heel veel sterkte met dit grote verlies. In de hoop dat het met jullie gezondheid en die van jullie naasten goed gaat,

Jan Brands, directeur Cultuurconnectie