Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie voorbereid op mogelijke heropening

22 april 2021

Met het oog op de mogelijke heropening van de kunst- en cultuureducatie, die volgens het eerder gepresenteerde openingsplan van het kabinet per 11 mei aanstaande doorgang zou kunnen vinden, is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie op enkele punten aangepast.

Het betreft enkele aanpassingen waarmee het protocol in ieder geval in volledige afstemming is met de huidige regelgeving rondom het coronavirus, waaronder het gebruik van mondkapjes en dat we ons laten testen als we vanwege klachten, van onszelf of iemand uit ons gezin, thuis blijven. Deze verbijzonderingen waren in de vorige versie (d.d. 26 oktober 2020) nog niet aanwezig omdat het protocol én de branchespecifieke aanvullende richtlijnen volledig buiten werking waren gesteld sinds de branche eveneens in volledige lockdown verkeerde. De vakbonden AVV en Kunstenbond hebben ingestemd met deze aanpassingen, waarop het aangepast protocol op 22 april 2021 is gepubliceerd op onze microsite. Voor de nieuwe versie van het protocol klikt u op onderstaande link.

Zie ook: Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie