Voorbereiding najaar

Bekijk hier onze laatste nieuwsberichten.

21 september 2022

Het verlengen van de Zoom-projecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten komt tegemoet aan de dringende oproep van minister Kuipers dat de sectoren cultuur en sport zich moeten voorbereiden op een eventuele nieuwe coronagolf in het najaar van 2022 en de mogelijk daaraan verbonden nieuwe maatregelen. De samenleving open houden is het uitgangspunt van de lange termijnaanpak corona. Graag houden we onze sector open, maar zullen voorbereid zijn mocht dit onverhoopt niet of beperkt het geval zijn. Zoom is een onderdeel van het totale pakket aan voorbereidingen die Cultuurconnectie daarvoor treft.

Ook onze speciale Corona-microsite staat op de achtergrond klaar om weer online te plaatsen indien nodig. En de Werkgroep branche specifieke uitwerking protocollen brengen we dan tijdig in stelling, zodat een eventueel hernieuwd protocol en bijbehorende richtlijnen snel voorhanden zijn. Vanzelfsprekend wordt ook met collega-organisaties overleg gevoerd, zoals bijvoorbeeld met Taskforce, VNO-NCW/MKB Nederland, VOB en VSCD. Als de situatie daarom vraagt zal Cultuurconnectie naast informatieverschaffing via de reguliere nieuwsbrief, zoals in de eerdere corona-crisisperioden, ook ledenbrieven en nieuwsflitsen inzetten om leden en branche te informeren. Regelmatig houdt Cultuurconnectie ondertussen haar leden en de branche (via de reguliere nieuwsbrieven) op de hoogte van interessante ontwikkelingen en wetenswaardigheden op dit gebied.

Zie ook: Opvolging oproep minister Kuipers aan cultuur en sport