Najaarscongres en ALV 2021

Op woensdag 17 en donderdag 18 november 2021 vonden het najaarscongres, de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie en een cao-ledenraadpleging plaats. Dit najaar waren wij te gast bij lidorganisatie Rozet in Arnhem. 

Opening en keynote speech

Na het welkomstwoord door Jenny Doest (directeur-bestuurder van Rozet) beleefde de nieuwe promotievideo voor Rozet zijn première. Vervolgens leidde Jantien Westerveld (voorzitter Cultuurconnectie) en Jan Brands (directeur Cultuurconnectie) de verdere programmaonderdelen in en traden daarbinnen op als gespreksleiders.

Keynote speaker Sybrig van Keep (Issuemakers) gaf haar kijk op het proces van gemeentelijke besluitvorming en hoe de branche kunst- en cultuureducatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 daarin een rol kan innemen.
N.B. haar presentatie is via deze link te downloaden.

(v.l.n.r. Jenny Doest, Jantien Westerveld, Jan Brands, Sybrig van Keep)

Lancering MIX Music Education Platform

Met gepaste trots is het MIX Music Education Platform tijdens het congres gepresenteerd. Projectmanager Jan-Willem Kluën gaf een korte uitleg over achtergronden en de inhoud van het kennisplatform, met name de Nederlandse bijdrage over 'ludodidactiek'. Robert Vroegindeweij (Muziekschool Zeeland, bestuurslid EMU) vertelde hoe er binnen de EMU al nagedacht wordt over mogelijke doorontwikkeling van het platform in de toekomst.

(v.l.n.r. Jan-Willem Kluën, Robert Vroegindewij)

Panelgesprek I

Thema: ongelijkheid in de samenleving in relatie tot de issues in het werkveld, belicht vanuit twee perspectieven: inclusiviteit en participatie van burgers (iktoon). Panelleden: Wimar Jaeger (oud-wethouder Gemeente Hilversum en interim-burgemeester Oostzaan), Sanne Scholten (directeur LKCA) en Malika el Mouridi (Diversity and Inclusion Officer Coöperatie VGZ).

(v.l.n.r. Wimar Jaeger, Sanne Scholten, Malika el Mouridi)

Panelgesprek II

Thema: kwaliteit en betaalbaarheid van het sociaal domein door samenwerking met cultuur, waarbij de onderwerpen impact(meting), multifunctionele organisaties aan bod komen. Panelleden: Jenny Doest (directeur-bestuurder Rozet), Teddy Vrijmoet (directeur-bestuurder Lindenberg), Fedor Heida (senior beleidsmedewerker VNG) en Lotte van Opstal (programmamanager PhiLaLa, Stg. Philadelphia).

(v.l.n.r. Jenny Doest, Fedor Heida, Teddy Vrijmoet, Lotte van Opstal)

Panelgesprek III

Thema: informatiesamenleving en digitalisering, vanuit het perspectief van het culturele werkveld: (ondersteunings)software, de digitalisering van het aanbod en digitale marketing. Panelleden: Pim Luiten (directeur-bestuurder VRIJDAG), Robert Vroegindeweij (directeur-bestuurder Muziekschool Zeeland, bestuurslid EMU) en Albert Barth (eigenaar Kleinkunstig).

(v.l.n.r. Pim Luiten, Albert Barth, Robert Vroegindewij)

Presentatie project Flarden 2025

In 2025 zal het project Flarden 2025 zich gaan afspelen rondom het IJsselmeer en de afsluitdijk. Guus Pieksma en Annewiep Bloem vertelden op het congres met groot enthousiasme over het project. Een aantal congresdeelnemers meldde zich hierdoor al meteen aan om mee te doen. Meer informatie is terug te vinden op de website van Flarden 2025.

(v.l.n.r. Annewiep Bloem, Guus Pieksma)

Intermezzi: iktoon winnaars 2021

Bombito Percussion
The Naked Eye Project
GO!

Verspreid door het programma werden video's getoond van drie verschillende winnaars van iktoon 2021.

Afsluiting

Als uitsmijter gaf mindhacker Marc Woods een pakkende show ten beste met medewerking van 'vrijwilligers' Angelina Schoonewille (online), Jenny Doest en Lotte van Opstal.

Informatie over de tweede dag van het najaarscongres (ALV en cao-ledenraadpleging) is terug te vinden op het besloten Ledennet van Cultuurconnectie.

N.B. Deelnemers van het najaarscongres op 17 november hadden de mogelijkheid om op locatie óf online deel te nemen. De ALV en de cao-ledenraadpleging op 18 november vonden beide uitsluitend online plaats.