Nieuwsbrief 1, 8 januari 2019

Werkconferentie arbeidsmarkt | belastingplan 2019 | agenda
 
Vuurwerk_Nieuwjaar
Nieuwjaarswens van Cultuurconnectie

Het bestuur en de medewerkers van Cultuurconnectie wensen u een gelukkig, voorspoedig en gezond 2019 toe!

2019.01.21_Werkconferentie_Arbeidsmarktagenda
Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op maandag 21 januari 2019 vindt de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats in Tivoli|Vredenburg, Utrecht. Tijdens de conferentie wordt gewerkt aan het nieuwe normaal: professionalisering, ruimte voor ondernemerschap en een eerlijke beloning voor al die makers en mogelijk makers, kortom voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector. Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden, vind u via onderstaande link.

Lees meer...
Coalitie_Erbij
Coalitie Erbij

Tijdens de slotbijeenkomst op 13 december jongstleden werd afscheid genomen van Coalitie Erbij dat na 10 jaar ophoudt te bestaan. Er werd teruggeblikt op 10 jaar bijzondere maatschappelijke samenwerking én vooruitgekeken: de activiteiten rond dit thema worden voortgezet in het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. 

Lees meer...
Logo_PGGM
Vacatures ledenraad PGGM

Ben je betrokken bij de sector zorg en welzijn en wil je serieus meedenken en meepraten over de koers en het beleid van de coöperatie PGGM? De ledenraad van PGGM is op zoek naar twee nieuwe ledenraadsleden. De ledenraad is het hoogste orgaan van PGGM en vertegenwoordigt ruim 755.000 leden uit de sector zorg en welzijn.

Lees meer...
Logo_Rijksoverheid
Belastingplan 2019: vrijwilligers en btw

De Eerste Kamer stemde op 18 december jongstleden in met de belastingmaatregelen voor het Belastingplan 2019 om zowel het lage btw-tarief als de vrijwilligersvergoeding te verhogen. Bekijk ook het document 'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019' van de Rijksoverheid via onderstaande link.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4
Kwaliteit in Beeld

Inmiddels is het nieuwe certficeringskader voor onze branche - 'Kwaliteit in Beeld' - volledig in gebruik. Wij berichtten u hierover in onze Nieuwsflits van december jongstleden. Wilt u meer weten over het nieuwe kader? Ga dan naar de website van Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Voor meer informatie over het dossier kwaliteitszorg van Cultuurconnectie kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of volg onderstaande link.

 
Ledennieuws
 
Cultuurgebouw
Fusie Het Cultuurgebouw afgerond

Per november 2018 is de juridische fusie tussen De Meerse, Pier K, de Bibliotheek Haarlemmermeer, Poppodium Duycker en het Podium voor Architectuur afgerond en vormt daarmee het slotstuk van de hechte samenwerking die sinds 2015 door de instellingen is ingezet. Het is de missie van Het Cultuurgebouw om alle inwoners van Haarlemmermeer in aanraking te laten komen met een breed spectrum van kunst, cultuur en kennis in een open en uitnodigende omgeving.

 
Personalia
Rens Koole nieuwe directeur Volksuniversiteit Amsterdam

Per 10 december 2018 is Rens Koole aangesteld als directeur van Volksuniversiteit Amsterdam. Hij volgt daarmee Pepijn van Dam op, die deze functie ad interim vervulde.

Lees meer...

Andries de Jong nieuwe directeur Cultuurkust (Harderwijk)

Per 7 januari 2019 treedt Andries de Jong aan als directeur van Cultuurkust uit Harderwijk en volgt daarmee Marijke Licher op die eind 2018 afscheid nam. Andries de Jong was eerder verbonden aan Schunck, Opera Zuid, Kielzog, het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Kunstenhuis De Bilt-Zeist en Kunstgebouw.

Lees meer...

 
Agenda
 
Logo_VU_klein
17 januari
Informatiebijeenkomst Google Ad Grants voor Volksuniversiteiten

Toegespitst op de situatie van volksuniversiteit-leden van Cultuurconnectie geeft preferred supplier S&D Interactive Media een informatiebijeenkomst over de inzet van Google Ad Grants.

Intervisie_2018
Intervisiebijeenkomsten Kunstvakdocenten, serie 1

Thema: 'Bereiken van je doelgroep'
Periode: 17 januari t/m 11 april 2019
Locaties: Eindhoven, Utrecht en Amsterdam

Netwerken
21 maart
Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV)

Op 21 maart 2019 zal het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaatsvinden. Deze besloten bijeenkomst zal plaatsvinden in de Volksuniversiteit Utrecht.