Nieuwsbrief Volksuniversiteiten, 2019/01

ALV en congres 5 en 6 juni | Vertrek Lidewij Verheggen | BTW-dossier | Bewaartermijnen volgens AVG
 
VU logo
Nieuwbrief Volksuniversiteiten 2019/01

Hierbij de tweede nieuwsbrief speciaal voor volksuniversiteiten. Uw input, vragen en wetenswaardigheden zijn van harte welkom om deze nieuwsbrief in de toekomst ook gestalte te kunnen blijven geven. René de Kok - als commercieel manager onder andere verantwoordelijk voor ledenwerving, -binding en -voordeel - is het eerste aanspreekpunt voor volksuniversiteitszaken. René is bereikbaar via het e-mailadres volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl. Uw suggesties en wensen ten aanzien van deze nieuwsbrief voor volksuniversiteiten kunt u ook bij René de Kok kenbaar maken.

CHV Noordkade - Voorjaarscongres 2019
ALV en congres 5 en 6 juni

Op woensdag 5 en donderdag 6 juni aanstaande vinden de Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Voorjaarscongres 2019 van Cultuurconnectie plaats. Het congres heeft als thema 'Toekomstproof'. Het belooft een inspirerende dag te worden met veel tijd om te netwerken en veel ruimte voor prikkelende stellingen in het Lagerhuisdebat. Dit alles zal plaatsvinden in Veghel. Wij hopen je dan te mogen verwelkomen!

Meer informatie en aanmelden voor ALV/congres

Lidewij_Verheggen
Vertrek Lidewij Verheggen

Lidewij Verheggen heeft haar eerste termijn van 3 jaar er op zitten als bestuurslid van Cultuurconnectie en opteert niet voor een tweede termijn. Nu ze niet meer in het uitvoerende werk zit, naar eigen zeggen “niet meer met de benen in de modder staat” mist ze de voeling met de praktijk. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 5 juni 2019 in Veghel zal afscheid van haar worden genomen als bestuurslid van Cultuurconnectie. 

Kim Hulscher
Stel je juridische vragen

Tijdens het LDOV-COV op 21 maart 2019 hebben de deelnemende volksuniversiteiten kennis gemaakt met Kim Hulscher, Juridisch beleidsmedewerker van Cultuurconnectie.

Heb je vragen over juridische en/of werkgeverszaken? Inzet van ZZP’ers?

Kim (of haar collega Anne Marie ’t Hart) beantwoordt ze graag, bel 030-230 3740 of e-mail k.hulscher@cultuurconnectie.nl

Of stel je vraag op het forum!

avg
Bewaartermijnen in kader AVG

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.
Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden. Voor algemene bedrijfsmatige/fiscale documenten gelden de onderstaande (meest relevante) bewaartermijnen.

Lees meer...
belastingdienst
BTW-dossier BNVU online

Het BTW-dossier zoals dat ten tijde van de BNVU bestond is naar aanleiding van het verzoek daartoe tijdens het LDOV-COV op 21 maart 2019 op het besloten Ledennet van Cultuurconnectie geplaatst. In dit dossier staat informatie over de van BTW-vrijgestelde activiteiten (zoals de talen en eenmalige lezingen of lezingenreeksen). Let op: dit document stamt uit 2013 en is derhalve niet meer op alle punten up-to-date. Cultuurconnectie zal op termijn een update plaatsen. Tot dat moment verwijzen wij je voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst. Klik hier voor het BNVU BTW-dossier.

Netwerken
Gebruik Forum Volksuniversiteiten!

Binnen het Ledennet van Cultuurconnectie is een besloten Netwerk volksuniversiteiten gecreëerd, exclusief voor de bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten. Binnen dit netwerk vind je de vergaderstukken van de LDOV/COV-vergaderingen, downloads en een forum. Op dit forum kan je vragen plaatsen, oproepen doen, discussies opstarten, et cetera. Zoals tijdens de laatste LDOV-COV besproken is het succes van dit forum gekoppeld aan de activiteit op dit forum van de aangesloten volksuniversiteiten. Log in en praat mee! Het Netwerk volksuniversiteiten vind je via deze link.

Meer volksuniversiteiten lid van Cultuurconnectie

Zoals het de wens is van de aangesloten volksuniversiteiten om het netwerk te vergroten, is het uiteraard ook de wens van Cultuurconnectie zoveel mogelijk volksuniversiteiten aangesloten te hebben bij onze brancheorganisatie. Wij doen daar alles aan, maar uiteraard kan je zelf daar ook een bijdrage aan leveren door een collega-volksuniversiteit waar je goede contacten mee hebt te enthousiasmeren over het lidmaatschap. Stuur gerust ook deze nieuwsbrief eens door zodat ze een indruk krijgen wat Cultuurconnectie ook voor hen kan betekenen. Hebben ze dan interesse om lid te worden of willen ze eerst meer informatie? Laat ze dan een email sturen naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl en René de Kok neemt contact met ze op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

LDOV-COV najaar 2019

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden in het najaar van 2019. De bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Onderwerpen ter bespreking tijdens het LDOV-COV zijn altijd welkom. Mail deze tijdig naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl. Stukken van eerdere vergaderingen teruglezen? Deze staan op het ledennet van Cultuurconnectie, netwerk volksuniversiteiten.

Graag tot ziens op 5 en/of 6 juni in Veghel!

Met vriendelijke groet,


Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie