Nieuwbrief Volksuniversiteiten, 2020/2

Noord-Hollands Archief ontvangt archief volksuniversiteiten 1918-2014
 
BNVU_archief

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014. De schenkingsovereenkomst werd op 16 januari jongstleden door Betty van Oortmerssen-Schutte, bestuursvoorzitter van Cultuurconnectie - de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk - en Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, ondertekend.

BNVU_Archief_Vintagephotos

Schaakles bij de volksuniversiteit (© Fotobureau G.J. Lauwers)
Bloemschilderen bij de volksuniversiteit (© Jan Stegeman)


Wat is er te vinden in het archief

Naast notulen van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, beleidsstukken en correspondentie tussen onder andere de Bond en de aangesloten volksuniversiteiten, zijn er in het archief uitgeschreven toespraken te vinden die professoren voor de RVU (Radio Volksuniversiteit) hielden. Deze opnames zijn te vergelijken met podcasts in de huidige tijd. Verder zijn er diverse dossiers over jubilea. Het archief geeft een goede kijk op de ontwikkeling van de non-formele volwasseneneducatie in Nederland in de periode 1918-2014 in woord en beeld. Het archief van de BNVU is nu bij het Noord-Hollands Archief toegankelijk voor toekomstige onderzoekers en voor andere geïnteresseerden. De toegang op het archief is te raadplegen via toegangsnummer 922.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van het Noord-Hollands Archief. Via onderstaande link kunt u de volledige tekst van het persbericht in PDF-formaat downloaden.

Lees meer...
 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
26 maart
Landelijk Directeuren- en Coördinatorenoverleg (LDOV/COV)

Het eerstvolgende LDOV/COV zal plaatsvinden op donderdag 26 maart 2020 vanaf 11:00 uur bij Volksuniversiteit Utrecht.