Ledenbrief 2021.54.601.JB.jwk

Verlenging CAO Kunsteducatie | pensioenstelsel | sectoranalyse
 
CAO_KE_2019-2021_composite_8N
Verlenging CAO Kunsteducatie

Onlangs heeft de stemming over het voorstel tot verlenging van de CAO Kunsteducatie tot 1 november 2021 onder de leden (werkgevers) van Cultuurconnectie plaatsgevonden. De termijn voor deze stemming verstreek op donderdagmiddag 1 juli 2021. De leden hebben unaniem ingestemd voor verlenging van de CAO Kunsteducatie in ongewijzigde vorm. Inmiddels is de cao aangemeld bij het ministerie van SZW en zijn wij bezig met het afhandelen van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring. In de periode tot 1 november 2021 blijven sociale partners kunsteducatie hard werken aan het doel te komen tot één arbeidsvoorwaardenpakket voor organisaties met zowel een bibliotheek als een kunsteducatie-component.

Lees meer...
Sectoranalyse: geef uw input over de toekomst van werk binnen cultuureducatie

Onze sector is en blijft in beweging. Daarom wil Cultuurconnectie met werkgevers een inhoudelijk gesprek voeren over de arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van werkenden (medewerkers en zzp’ers), nu en in de toekomst. Veranderingen in politieke opvattingen, voorkeuren van het publiek, maar ook bijvoorbeeld nieuwe technieken zorgen ervoor dat ontwikkeling van werkenden in de sector belangrijk is. Het is belangrijk dat medewerkers met plezier en passie voor onze sector kiezen en dit tot hun AOW- of pensioenleeftijd volhouden. Op dit moment wordt er voor onze sector een sectoranalyse uitgevoerd. Hiervoor is de input van de werkgever hard nodig! Namens het onderzoeksbureau A-advies, dat het onderzoek uitvoert, zijn de werkgevers van Cultuurconnectie van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘sectortafel cultuureducatie’ op 8 en 12 juli aanstaande. De uitnodiging vindt u in de bijlage van deze Ledenbrief en te downloaden via Ledennet.

Download de uitnodiging...

Het nieuwe pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en vaak bleef hij 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst. Er is sindsdien veel veranderd: de opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één werkgever. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties vorig jaar een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2027. PFZW verwacht dat de pensioenen er beter van worden en probeert al eerder dan 2027 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling.

Lees meer (PDF)...