Nieuwsbrief 3, 2 maart 2021

iktoon 2021 | coronagids VNG | verkiezingen 2021 | charter diversiteit | coronabeleid OCW
 
COVID-19_composite_2021N3
iktoon 2021 en verder

Op 17 februari 2021 is de promotiecampagne iktoon van het LKCA overgegaan naar Cultuurconnectie. Met een persbericht hierover is tevens de campagne voor 2021 met de titel 'Open up' gestart. De winnaar van de iktoonchallenge 2020 heeft hiervoor het lied ‘Vanaf het begin’ gemaakt. De 18-jarige studente Nederlands Rosa van Bommel werd vorig jaar Beste Amateurkunstenaar van Groningen. De betrokken iktoon-coördinatoren en partners werden vóór het uitgaan van het persbericht over de nieuwe situatie geïnformeerd. Voor partners en coördinatoren wordt op dinsdag 9 maart 2021 een online meeting georganiseerd om meer te horen over - en bij te dragen aan - de plannen van iktoon in 2021 en verder.

Lees meer...
Logo_Zoom
Update Zoom-project

Sinds de laatste melding van de successen van ons Zoom-project, kunnen wij opnieuw melden dat het gebruik van Zoom flink blijft groeien: inmiddels zijn er binnen de kunst- en cultuureducatie bijna 29.000 lessen en bij de volksuniversiteiten 18.000 lessen gegeven. Verder is er met de deelnemende leden van Cultuurconnectie een ‘gebruikersgroep Zoom’ opgezet, waarbinnen praktijkervaringen en 'best practices’ gedeeld worden en er gezamenlijk gekeken wordt naar de verdere professionalisering in de branche op het gebied van online lesgeven.

Lees meer...
Stadhouders_Logo_4x3
Juridische corona-kwesties

Sinds de start van de coronapandemie bevinden wij ons allemaal op nieuw terrein: wat mag wel en wat niet? Veel van deze vraagstukken worden uiteindelijk wettelijk getoetst. Preferred supplier Stadhouders Advocaten liet zijn licht schijnen over een aantal juridische vraagstukken. Organisaties hebben de vrijheid om eigen beleid te maken voor toegang tot voorzieningen, maar, mogen zij ook om een vaccinatiebewijs vragen? En, is een huurder verplicht de huurprijs te blijven betalen tijdens corona?

Lees meer...
VNG
Informatiegids 'Corona, cultuur en gemeenten'

In opdracht van de VNG stelde adviesbureau Berenschot een gids op die onder meer duidelijkheid geeft over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. De handreiking kwam tot stand in samenwerking met medewerkers van gemeenten, de VNG en uit de sector.

Lees meer...
LKCA_verkiezingen_2021
Partijprogramma’s 2021-2024

Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wat zijn de standpunten over cultuureducatie en cultuurparticipatie van de landelijke politieke partijen? Hoe stem je ‘cultuurbewust’? LKCA publiceerde namens de partners in 'Zet cultuur op de agenda' (waaronder Cultuurconnectie) onlangs een analyse van de verschillende programma's. De analyse sluit aan op andere activiteiten (zoals input voor de programmacommissies) zodat de kiezer een weloverwogen keuze kan maken.

Lees meer...
New_Creative_Deal_2021
Lancering 'New Creative Deal'

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren op 2 maart 2021 de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Nu de coronacrisis diepe sporen achterlaat, is een plan waarin herstel en vernieuwing samenkomen van groot belang.

Lees meer...
LKCA_Charter_Diversiteit
LKCA ondertekent Charter Diversiteit

Op 18 februari jongstleden ondertekende het LKCA het Charter Diversiteit om diversiteit binnen de organisatie te vergroten. "Diversiteit op de werkvloer draait om verschillende aspecten van een persoon. Uiteindelijk gaat het erom de talenten van elke potentiële werknemer te zien en benutten", aldus Sanne Scholten, directeur LKCA.

Lees meer...
Logo_RO_OCW_banner_cropped_WEB
Input Tweede Kamercommissie OCW

Donderdag 17 februari 2021 presenteerden beide demissionaire onderwijsministers hun opzet om de achterstanden, die door corona opgelopen zijn, de komende jaren aan te pakken. Op 25 februari jongstleden ging de Tweede Kamercommissie OCW hierover met elkaar in debat. Vanuit het partnerschap 'Cultuur Deel Je' leverde Cultuurconnectie samen met het LKCA input met betrekking tot cultuureducatie voor de bespreking.

Lees meer...
Logo_RO_SZW_banner
Input Cultuurconnectie aan Deltaplan Jeugd

Onlangs stuurde een grote groep wethouders en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland een brandbrief aan het kabinet, vanwege de grote gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de jeugd. De motie Ploumen stuurt aan op de ontwikkeling van een Deltaplan Jeugd en dit vóór 1 juni 2021 aan de Tweede Kamer te zenden. Cultuurconnectie, LKCA, CJP, en Kunstbende hebben een deelparagraaf Culturele activiteiten voor dit deltaplan geschreven.

Lees meer...
Aanvraag Sectoranalyse Kunsteducatie

Het Ministerie van SZW heeft de definitieve regeling duurzame inzetbaarheid en eerder uitreden (MDIE) in de Staatscourant gepubliceerd. Cultuurconnectie heeft samen met AVV, Kunstenbond en het OAK een aanvraag voor subsidie voor een sectoranalyse gedaan. Daarbij is afstemming gezocht met de VOB, de Federatie Cultuur en Platform ACCT zodat de analyses op elkaar afgestemd kunnen worden.

 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving het volgende lid van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeur Lous Kerkhof (Oyfo) én haar medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Ledennieuws
 
Logo_CCH_4x4
Nieuwe fusieorganisatie

Per 1 januari 2021 is de fusie afgerond tot Cultureel Centrum Hogeland vanuit drie organisaties in Het Hogeland: Muziekschool Hunsingo, Theaterschool Wonderboom en Noordakkoord. Samen verzorgen zij een breed cultureel aanbod in de gehele gemeente Het Hogeland. Muziekschool Hunsingo was als lid verbonden aan Cultuurconnectie en de fusieorganisatie continueert dat lidmaatschap.

 
Personalia
Frans Funnekotter nieuwe directeur Idea

Frans Funnekotter is per 15 februari 2021 in dienst getreden als nieuwe directeur-bestuurder bij RegioCultuurCentrum Idea (Soest). Hij volgt daarmee Bonne Westdorp op, die per 1 januari 2021 met pensioen ging. Frans Funnekotter gaf eerder leiding aan Hart (Haarlem).

Marijke Licher nieuwe directeur van Hart (Haarlem)

Marijke Licher treed per 1 april 2021 aan als de nieuwe directeur van Hart, het centrum voor kunst, kennis en cultuur in Haarlem. Ze volgt Frans Funnekotter op die Hart zes jaar leidde. Licher heeft jarenlange ervaring opgedaan in de kunst- en cultuursector, waarvan de laatste twee jaar als directeur van Parkvilla, culturele ontmoetingsplek in Alphen aan den Rijn.

Lees meer...

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
3 maart
LDOV-COV bijeenkomst 3 maart 2021

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden op woensdag 3 maart 2021.