Nieuwsflits COVID-19, 14 april 2021

INFORMATIE: kabinet presenteert stappenplan voor heropening samenleving
 
COVID-19_composite_NF2021.04.13

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 13 april 2021 heeft het kabinet een plan gepresenteerd voor stapsgewijze heropening van de samenleving: 'Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk'. Hierin wordt een perspectief geschetst hoe de samenleving weer open kan. De eerste stap bestaat voornamelijk uit de opheffing van de avondklok en versoepeling van maatregelen in de buitenruimte. Mede dankzij een uitgekiende lobby is het gelukt om kunst- en cultuurbeoefening een prominente plaats in het openingsplan te geven: op zijn vroegst zou per 11 mei 2021 kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte weer mogelijk moeten zijn.

2021.04.13_COVID-19_stappenplan.jpg

In het openingplan staat niet alles helemaal uitgewerkt; als een stap wordt gezet, zal er ook bekend gemaakt worden wat er precies gaat veranderen en onder welke voorwaarden. Bij de uitvoering van het stappenplan bekijkt de overheid steeds uitvoerig naar wat er verantwoord is, want de coronacrisis is nog niet voorbij. Dagelijks worden er mensen ziek en moeten mensen naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd krijgen steeds meer mensen een vaccinatie en dat is positief. Voor de branche kunst- en cultuurbeoefening is het in ieder geval bemoedigend dat de lijnen voor het nemen van stap 1 en stap 2 nu al duidelijk zijn: ná stap 2 gaat het kabinet nog een keer kijken naar het openingsplan. Misschien komen er dan aanpassingen.

Basisregels blijven van kracht

Met het geschetste perspectief blijft het belangrijk dat de coronadiscipline gehandhaafd blijft en op die manier de situatie beheersbaar blijft. Daarom zijn het vaccinatieprogramma, de basisregels volgen en testen heel belangrijk. Opening van de samenleving hangt hiermee dus ook samen. Hoewel de toekomst nog onzekerheden bevat, putten wij moed uit dit nieuwe perspectief. Bovendien heeft onze branche bewezen dat het met het coronaprotocol en de branchespecifieke richtlijnen volledig voorbereid is op een verantwoorde opening van de branche.

COVID-19_basisregels
Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Cultuurconnectie blijft alle verdere ontwikkelingen nauwlettend voor u volgen.