Nieuwsflits COVID-19, 3 november 2021

INFORMATIE: aanpassingen coronamaatregelen per 6 november 2021
 
COVID-19_composite_2021NF2021.09.15

Op dinsdagavond 2 november 2021 vond de persconferentie van het demissionaire kabinet plaats met informatie over voorgenomen aanpassingen van de coronamaatregelen per 6 november aanstaande. De belangrijkste aanpassingen, die voor onze branche van directe invloed zijn, worden hieronder weergegeven. Cultuurconnectie is in voortdurend overleg met de betrokken ministeries. Zo had directeur Jan Brands voorafgaande aan de persconferentie met de Taskforce een vooroverleg met Minister van Engelshoven (OCW) over de aanstaande aanpassingen en staan de lijnen tussen Cultuurconnectie en de ministeries continu open.

Coronatoegangsbewijs

De inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) wordt uitgebreid: onder andere beoefenaars van amateurkunst en -cultuur vanaf 18 jaar dienen een coronatoegangsbewijs te tonen voor deelname aan de activiteit. CTB is vereist voor deelnemers en publiek. Met het tonen van een geldig CTB vervalt de mondkapjesplicht. De mondkapjesplicht keert echter terug op enkele andere plekken waar het CTB niet verplicht is.

Kort samengevat geldt dat het CTB vanaf 6 november aanstaande verbreed wordt ingezet binnen CTB-plichtige sectoren (waaronder kunst, cultuur, horeca en evenementen):

  • Doorstroomlocaties in de CTB-plichtige sectoren (zoals multifunctionele accomodaties, musea, et cetera).
  • Doorstroomevenementen (zoals kermissen, sportevenementen).
  • Buitenterrassen.
  • Voor sportbeoefening in georganiseerd verband (exclusief jeugd tot 18 jaar) en publiek bij amateursport (exclusief jeugd tot 18 jaar). Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportaccommodaties, inclusief sportkantines (CTB vanaf 18 jaar op hele locatie).
  • Kunst & cultuurbeoefening in georganiseerd verband (exclusief jeugd tot 18 jaar).
  • Georganiseerde jeugdactiviteiten tot 18 jaar zijn uitgezonderd van de CTB-plicht (zoals sinterklaasintochten).
Mondkapjesplicht

Voor publieke ruimten en doorstroomlocaties (zoals bibliotheken) wordt de mondkapjesplicht opnieuw ingevoerd. Dit kan betekenen dat bezoekers binnen gebouwen van multifunctionele organisaties een mondkapje moeten dragen, maar dat zij bij het betreden van bijvoorbeeld de les-/repetitieruimte na het tonen van hun CTB hun mondkapje kunnen afdoen.

1,5 meter: dringend advies, niet verplicht

In alle gevallen waarin een CTB niet vereist is, wordt geadviseerd om 1,5 meter afstand te bewaren. Dit is een dringend advies en geen verplichting.

Protocol

Omdat de bovenstaande aanpassingen algemeen van aard zijn en de ingezette hervatting van activiteiten in de kunst- en cultuureducatie niet in de weg staan, blijft het protocol en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen vooralsnog gedeactiveerd. Indien nodig zal de werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen wederom bijeenkomen om de gevolgen voor de branche en de mogelijke activering van het protocol en aanvullende richtlijnen te bespreken. Vooralsnog is het advies om de aangepaste coronamaatregelen te volgen, dit geeft voldoende dekking voor een verantwoorde uitvoering van kunst- en cultuureducatieve taken in onze branche.

Kunst en cultuur
Meer informatie?

De specifieke OCW-pagina over kunst- en cultuurbeoefening op rijksoverheid.nl wordt eind van deze week aangepast (in verband met de ingangsdatum van de maatregelen van 6 november). Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Voor meer informatie voor ondernemers en organisatoren over de inzet van coronatoegangsbewijzen: klik hier. Hier vindt u ook een link naar de communicatie toolkit. In deze toolkit zitten documenten zoals factsheets, posters en een animatie.