Nieuwsbrief 7, 25 april 2017

Terugblik ALV en Congres | Rapport SER/RvC | Werkgroep Certificering
 
ALV_2017_04_Composite
Terugblik ALV en Congres

Op woensdag 19 en donderdag 20 april 2017 vond de algemene ledenvergadering en het voorjaarscongres van Cultuurconnectie plaats in Rotterdam. Het thema van het voorjaarscongres 2017 luidde: ‘Samenwerken, Samenleven, Samenscholen’.

Lees meer...
SER_Passie_Gewaardeerd
Rapport SER / Raad voor Cultuur

Op 21 april 2017 hebben de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur hun gezamenlijk advies ‘Passie gewaardeerd - Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector’ gepubliceerd. De aanleiding hiervoor is een novum, want nooit eerder hebben sociale partners zelf een advies aan de SER gevraagd.

Lees meer...
Werkgroep_Certificering_2018
Werkgroep Certificering 2018

Dit voorjaar hebben Cultuurconnectie, Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven, besloten tot de ontwikkeling van een gezamenlijk certificeringskader.

Lees meer...
Samantha_Kagie
Update bureaubezetting

Samantha Kagie zal als beleidsmedewerker het bureau van Cultuurconnectie komen versterken. Zij vervangt Anne Marie 't Hart die per 1 mei 2017 met zwangerschapverlof zal gaan. Samantha heeft in uiteenlopende omgevingen, organisaties, rollen en functies gewerkt: van HR-advies binnen de (semi-)overheid tot extern adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij Altersum. In het verleden vervulde zij eerder al opdrachten bij Cultuurconnectie. Samantha zal bereikbaar zijn op de dins-, woens- en donderdagen via s.kagie@cultuurconnectie.nl.

Voorlichting_training
Werkwijzer Poortwachter en Arbowet

Op dinsdagmiddag 9 mei a.s. organiseert Cultuurconnectie, in samenwerking met de Federatie Cultuur, een voorlichtingsbijeenkomst waarin wij informeren over de nieuwe Werkwijzer Poortwachter van het UWV en de wijzigingen in de Arbowet die later dit jaar in werking zullen treden. Het is van belang dat leidinggevenden en P&O'ers tijdig en goed op de hoogte zijn van de inhoud en gevolgen van de nieuwe regelgeving. De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor leden van Cultuurconnectie en die van betrokken collega brancheorganisaties.

 
Ledennieuws
 
Logo_Meerpaal
Vacature De Meerpaal in Dronten: Lid Raad van Toezicht

Stichting De Meerpaal (met ruim 100 medewerkers en 400 vrijwilligers) is een unieke multifunctionele organisatie die een breed scala aan activiteiten aanbiedt voor jong en oud op het gebied van cultuureducatie, welzijn, theater, bioscoop, grand café, evenals congressen, exposities en evenementen in Dronten en omgeving. De instelling functioneert nadrukkelijk binnen de gemeentelijke culturele en maatschappelijke infrastructuur. In verband met een vacature in de Raad van Toezicht is De Meerpaal op zoek naar geschikte kandidaten.

 
Agenda
 
Voorlichting_training
9 mei
Voorlichtingsbijeenkomst Werkwijzer Poortwachter en Arbowet

Op dinsdagmiddag 9 mei a.s. organiseert Cultuurconnectie, in samenwerking met de Federatie Cultuur, een voorlichtingsbijeenkomst

...
Vu logo
16 mei
Volksuniversiteit werksessie marketing en communicatie

Werksessies marketing en communicatie voor volksuniversiteiten
Op 14 maart en 16 mei 2017 organiseert Cultuurconnectie in samenwerking met Academie voor Cultuurmanagement werksessies voor

...
ikTOON
1 t/m 30 juni
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'

In juni 2017 vindt de tweede editie  van de promotiecampagne 'Iktoon' plaats.

In de maand juni worden er in het hele land activiteiten georganiseerd op het gebied van

...