Nieuwsbrief nr. 10, 24 augustus 2016

Start tv-campagne volksuniversiteit, aanvraag Subsidie praktijkleren en EMU Seminar
 
STER
Televisiecampagne volksuniversiteiten gestart!

De televisiecampagne voor volksuniversiteiten is van start gegaan. Tot en met 3 september 2016 zullen er bij de publieke omroep rondom programma’s, zoals het NOS journaal, De Wereld Draait Door en Nieuwsuur, twee verschillende reclamespots over de Volksuniversiteit te zien zijn. Lees verder voor de uitzendschema’s en de link naar de commercials.

Lees meer...
Vu logo
Gezamenlijk Coördinatorenoverleg en Landelijk Directeurenoverleg volksuniversiteiten

Cultuurconnectie nodigt directeuren en coördinatoren van alle volksuniversiteiten uit voor een gezamenlijk Landelijk Directeurenoverleg en Coördinatorenoverleg op donderdag 10 november 2016 van 10:00 tot 13:00 uur bij Volksuniversiteit Arnhem.

Lees meer...
HCscan
Deadline nabij.. benut de subsidie praktijkleren!

Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2016 kunnen werkgevers de subsidie praktijkleren aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximaal €2.700,- en dient als tegemoetkoming voor werkgevers die praktijk-werkleerplaatsen aanbieden, laat Human Capital Scan weten. 

Lees meer...
EMU
EMU Capacity Building Seminar

De European Musicschool Union (EMU) nodigt u van harte uit voor haar seminar “Group Pedagogy & Collaboration with Schools" in Hvidovre (Kopenhagen) op 27 en 28 oktober 2016. Het seminar is onder andere bedoeld voor directeuren en docenten van muziekscholen en gaat dieper in op verschillende invalshoeken van groepspedagogiek en samenwerking tussen scholen en muziekscholen. Lees meer over aanmelding en het programma.

Lees meer...
Wet BeZaVa
Laatste fase Wet BeZaVa

De laatste fase van de Wet BeZaVa, de ‘Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’, gaat op 1 januari 2017 in. Met deze wet wordt het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Eigenrisicodragers zijn dan ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van arbeidsongeschikte tijdelijke medewerkers. Lees voor welke keuzes de werkgevers staan.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
VU westland
VU Westland blij met groei

Wij zijn blij dat bij VU Westland het aantal cursisten weer stijgt. Hieronder delen zij hun succesverhaal met u.

Bij de volksuniversiteit in ’s-Gravenzande (VU Westland) heeft het cursusjaar 2015-2016 een flinke groei opgeleverd in het cursistenaantal. Een welkome verrassing, omdat de afgelopen jaren het cursistenaantal stagneerde en zelfs een lichte daling liet zien. Als de lijn zich had voortgezet, zou sluiting van de VU onvermijdelijk worden. Er moest dus wat gebeuren.

 
Personalia

Herbert Bos heeft per 1 augustus 2016 afscheid genomen van de Volksuniversiteit Amstelland. Hij is tien jaar directeur geweest van de volksuniversiteit. Voor de komende periode heeft het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Amstelland een opvolger ad interim gevonden in de persoon van de heer Ton Liefaard, die daarmee tijdelijk zal terugtreden als bestuurslid van de stichting.

 
Agenda
 
Vu logo
10 november
LDOV / COV (Volksuniversiteiten)

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Volksuniversiteit Arnhem

ALV Cultuurconnectie
24 november
Algemene ledenvergadering Cultuurconnectie

(Datum is onder voorbehoud)

ikTOON
1 t/m 30 juni 2017
Tweede editie promotiecampagne 'Iktoon'

In juni 2017 vindt de tweede editie plaatsvinden van de promotiecampagne 'Iktoon'.