Nieuwsflits 20 september 2016

Uitnodigingen l Inspiratiedag Muziek in de Mienskip én EMU Capacity Building Seminar
 

In de nieuwsflits zullen wij u van tijd tot tijd in het kort berichten over de actualiteit, op de hoogte houden van workshops, congressen of inspiratiedagen óf oproepen doen. In deze eerste nieuwsflits treft u twee interessante uitnodigingen aan.

Inspiratiedag Muziek in de Mienskip

Heeft u zich al ingeschreven voor de inspiratiedag Muziek in de Mienskip op woensdag 5 oktober 2016 in Drachten? Namens de Friese Muziekbrigade nodigen Ateliers Majeur, Leeuwarden-Fryslân 2018, Cultuur Kwartier Sneek en Keunstwurk u uit om op deze dag samen te werken aan de toekomst van het muziekonderwijs op school en in de vrije tijd. De inspiratiedag biedt een afwisselend programma met gastsprekers, workshops, masterclasses en optredens. Niet alleen komen lokale, inspirerende voorbeelden voorbij, maar ook onderwerpen als co-teaching, de verbinding van binnenschools naar buitenschools muziekonderwijs en bijscholing van groeps- en vakleerkrachten aan bod. Daarnaast zijn er gedurende de dag optredens door kinderen en jongeren. Voor meer informatie en om u aan te melden, gaat u naar de website van de Friese Muziekbrigade.

Reminder EMU Capacity Building Seminar

De European Musicschool Union (EMU) nodigt u van harte uit voor haar seminar “Group Pedagogy & Collaboration with Schools" in Hvidovre (Kopenhagen) op 27 en 28 oktober 2016. Het seminar is onder andere bedoeld voor directeuren en docenten van muziekscholen en gaat dieper in op verschillende invalshoeken van groepspedagogiek en samenwerking tussen scholen en muziekscholen. Lees hier meer over aanmelding en het programma.