Anne Marie Bosman gestopt als bestuurslid Cultuurconnectie

Omdat Anne Marie Bosman haar bestuursactiviteiten bij de Volksuniversiteit Baarn heeft moeten beëindigen, is ook haar bestuursfunctie als binnenlid van Cultuurconnectie gestopt. Door een veeleisende en internationale nieuwe baan te accepteren kon zij de bestuursfuncties niet langer combineren. Anne Marie heeft zich binnen Cultuurconnectie ingezet voor het aandachtsgebied marketing & communicatie, uit hoofde waarvan ze ook binnen de SCPK actief was. Ze heeft zich als bestuurslid hard gemaakt voor activiteiten die direct en aantoonbaar resultaat voor onze leden opleverden zoals de werving van subsidies, de professionalisering van besturen (masterclasses voor volksuniversiteiten) en ze heeft de leiding genomen over inhoudelijk overleg tussen leden (voorzittersoverleg). Het bestuur dankt haar voor al haar inzet de afgelopen jaren, feliciteert haar met de carrièrestap en wenst haar een zeer succesvolle toekomst toe.