Haalbare (her)huisvesting, dure operatie?

STEAD Advisory

Veel cultuurorganisaties krijgen te maken met een noodzakelijke heroverweging van hun huisvesting. Ten gevolge van, vaak verplicht opgelegde, bezuinigingen wordt het noodzakelijk om te kijken naar de mogelijkheid om in te krimpen of samen te gaan met andere organisaties. Een veel voorkomende combinatie is bijvoorbeeld het gezamenlijk huisvesten van Centra voor de Kunsten en Bibliotheken. Een dergelijke beslissing is vaak ingrijpend voor de betrokken instanties maar is op zichzelf ook een kostbare operatie.

Om te voorkomen dat - wellicht onnodig - al veel geld wegloopt in de opzet van haalbaarheidsstudies of het onvoorbereid starten van ontwerpprocessen, kan het vaak zinvol zijn om een QuickScan naar de haalbaarheid van een idee/initiatief te laten uitvoeren. Een dergelijke QuickScan is precies wat de naam zegt, een snelle (kostenbewuste) verkenning van de mogelijke haalbaarheid van een initiatief. Het onderbouwt de mogelijkheid of onmogelijkheid van een oplossingsrichting en is enerzijds vaak een zeer behulpzaam middel om stakeholders als gemeenten, vastgoedeigenaren of beoogde partners te overtuigen van de kansen van een ontwikkeling. Anderzijds kan het een tijdige waarschuwing opleveren om niet onnodig lang een richting te onderzoeken welke financieel niet haalbaar te krijgen is. Een QuickScan geeft een indicatie van de haalbaarheid van een initiatief, verkent zowel de benodigde kosten als de potentiële opbrengsten en benoemt daarbij de belangrijkste onderzoeksvragen voor een uitvoerige haalbaarheidsstudie. STEAD Advisory voert dergelijke QuickScans met regelmaat uit. Wij vertellen u graag meer over de inhoud van een dergelijke verkenning of helpen u graag anderszins in het doolhof dat een bouw- of huisvestingsproces kan zijn voor partijen die hier zelden mee te maken krijgen.

Contactpersonen: 
Peter Zwart (06-31014646 / peter@steadsadvisory.com)
Richard van Bladel (06-29533776 / richard@steadadvisory.com