Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie (1 januari 2017 - 31 december 2018) is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.
Op het besloten ledennet van Cultuurconnectie vinden leden alle informatie over de CAO Kunsteducatie, de onderhandelingen, toelichtingen op CAO-artikelen, documenten en modellen die zij kunnen gebruiken om de toepassing van de CAO binnen hun organisatie te vergemakkelijken. Voor leden is verder een CAO-helpdesk beschikbaar, waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Voorgaande CAO's Kunsteducatie
CAO Kunsteducatie 30 juni 2016 - 31 december 2016
CAO Kunsteducatie 30 juni 2015 - 1 juli 2016
CAO Kunsteducatie 1 januari 2014 - 30 juni 2015
CAO Kunsteducatie 1 januari 2012 - 31 december 2013 
CAO Kunseducatie 1 augustus 2011 - 31 december 2011
CAO Kunsteducatie 1 augustus 2010 - 31 juli 2011

Documenten
Toelichting Sectorcommissie ontslagvolgorde kunsteducatie
CAO Kunsteducatie 2016 algemeen verbindend verklaard

Actueel

12 februari

Traject gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Bibliotheken van start!


Sociale partners Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao voor de bibliotheken en kunsteducatie. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om juli 2019 met een nieuwe cao te komen, welke de huidige cao’s vervangt. Eind januari 2018 is hiertoe door beide tafels een ambitieus stappenplan vastgesteld.

Lokaal werken centra voor de kunsten en bibliotheken steeds vaker nauw samen en in veel gevallen leidt dit tot fusie. De arbeidsvoorwaardelijke ongelijkheid die dit tot gevolg heeft binnen de nieuwe organisaties, is zeker na het verstrijken van enige tijd, niet goed uit te leggen aan medewerkers. Daarnaast is het ook verwarrend en inefficiënt om in één organisatie meerder cao’s toe te passen. Met het samen optrekken op het terrein van de cao hopen de branches deze lokale ontwikkelingen te vergemakkelijken.

Cultuurconnectie zal geregeld berichten plaatsen over de vorderingen van dit traject.

10 augustus 2017

Algemeen Verbindendverklaring CAO Kunsteducatie

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 algemeen verbindend te verklaren. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie vanaf de datum van 10 augustus 2017 ook van toepassing op ondernemingen die niet zijn aangesloten bij Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO.

Werkingssfeer
De CAO Kunsteducatie is vanaf 10 augustus 2017 van toepassing op de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie die activiteiten verricht op het terrein van kunsteducatie, niet zijnde een dansschool en/of jeugdtheater (art. 1:2 CAO 2017-2018).

Level playing field
Met deze algemeen verbindend verklaring beogen sociale partners een level playing field te bewaren in de branche kunsteducatie. Er zijn zorgen over oneigenlijke concurrentie door organisaties waardoor het voor de leden van Cultuurconnectie moeilijker wordt om structureel goede cultuureducatie te bieden. Deelneming aan pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW) was overigens al veel langer wettelijk verplicht voor alle kunsteducatie organisaties, zie hiervoor de website van PFZW.

Tekst verbindend verklaarde CAO Kunsteducatie
De tekst van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 augustus 2017, nr. 40580. De tekst van de Algemeen verbindendverklaring (AVV) is op deze site als download beschikbaar gesteld. Een enkele CAO-bepaling is niet algemeen verbindend verklaard. Zo is voor het gebruik van de afwijkende ontslagvolgorde voor docenten uit hoofdstuk 13B van de CAO, lidmaatschap van de brancheorganisatie vereist. Hiervoor is gekozen vanwege het pilotkarakter van deze afwijkmogelijkheid. Leden van Cultuurconnectie kunnen de CAO Kunsteducatie inclusief afwijkende ontslagvolgorde nog steeds vinden op de website van Cultuurconnectie.

meer