CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie (1 januari 2019 - 30 juni 2019) is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019 definitief en algemeen verbindend verklaard

De nieuwe CAO Kunsteducatie, die loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2019, is definitief en algemeen verbindend verklaard. In de nieuwe CAO is een loonstijging van 1,5% opgenomen, daarnaast is het premiepercentage OAK gedaald van 0,7 naar 0,65% van de bruto loonsom. Cao-partijen zetten vol in op een gezamenlijke cao met de bibliotheken per 1 juli 2019. Op het besloten ledennet van Cultuurconnectie vinden leden alle informatie over de CAO Kunsteducatie, de onderhandelingen, toelichtingen op CAO-artikelen, documenten en modellen die zij kunnen gebruiken om de toepassing van de CAO binnen hun organisatie te vergemakkelijken. Voor leden is verder een CAO-helpdesk beschikbaar, waar zij met hun vragen terecht kunnen. Via deze link kunt u de PDF-versie van de CAO Kunsteducatie downloaden. 

Er zijn op dit moment geen nieuwsitems beschikbaar.