CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Huidige CAO Kunsteducatie tot 1 juli 2020

De huidige CAO Kunsteducatie is op 27 juni 2019 deels verlengd tot 1 juli 2020. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. Voor de artikelen in relatie tot de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie geldt een looptijd tot 1 juli 2020.

Vanaf 1 juli 2019 zijn hiermee de bepalingen uit de CAO KE omtrent de afwijkende afvloeiingsvolgorde en de Sectorale ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) gecontinueerd. Dit betreft het hoofdstuk 13B CAO en Bijlage 5.

De cao is aangemeld in gewijzigde vorm, waarbij deze artikelen een langere looptijd hebben gekregen. Dit in anticipatie op een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken. Cao-partijen zetten vol in op een gezamenlijke cao met de bibliotheken. 

Het eerdere persbericht van 30 november 2018 over het akkoord CAO Kunsteducatie 2019 kunt u downloaden via deze link. De tekst van het onderhandelaarsakkoord per 1 januari 2019 is te downloaden via deze link.

Leden Cultuurconnectie stemmen in met gedeeltelijke verlenging CAO Kunsteducatie tot 1 juli 2020

De leden van Cultuurconnectie hebben in juli 2019 vóór de gedeeltelijke verlenging van de CAO Kunsteducatie (CAO KE) gestemd. Twee leden hebben neutraal gestemd, de overige leden stemden vóór de gedeeltelijke verlenging van de CAO KE. De vakbonden stemden al eerder in.

Vanaf 1 juli 2019 zijn hiermee de bepalingen uit de CAO KE omtrent de afwijkende afvloeiingsvolgorde en de Sectorale ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) gecontinueerd. Dit betreft het hoofdstuk 13B CAO en Bijlage 5. De cao is aangemeld in gewijzigde vorm, waarbij deze artikelen een langere looptijd hebben gekregen. Dit, in anticipatie op een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken.

Op het besloten ledennet van Cultuurconnectie vinden leden alle informatie over de CAO Kunsteducatie, de onderhandelingen, toelichtingen op CAO-artikelen, documenten en modellen die zij kunnen gebruiken om de toepassing van de CAO binnen hun organisatie te vergemakkelijken. Voor leden is verder een CAO-helpdesk beschikbaar, waar zij met hun vragen terecht kunnen. 

Er zijn op dit moment geen nieuwsitems beschikbaar.