Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Cultuurconnectie ontvangen? Schrijf je in!

CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie (1 januari 2017 - 31 december 2018) is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.
Op het besloten ledennet van Cultuurconnectie vinden leden alle informatie over de CAO Kunsteducatie, de onderhandelingen, toelichtingen op CAO-artikelen, documenten en modellen die zij kunnen gebruiken om de toepassing van de CAO binnen hun organisatie te vergemakkelijken. Voor leden is verder een CAO-helpdesk beschikbaar, waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Nieuwe CAO Kunsteducatie 2019 definitief en algemeen verbindend verklaard

De tekst van de nieuwe CAO Kunsteducatie, die loopt van 1 januari tot 1 juli 2019, is definitief en algemeen verbindend verklaard. U vindt de volledige tekst van de CAO Kunsteducatie via deze link. Er zal nog een opgemaakte versie van verschijnen. In de nieuwe CAO is een loonstijging van 1,5% opgenomen, daarnaast is het premiepercentage OAK gedaald van 0,7 naar 0,65% van de bruto loonsom. Cao-partijen zetten vol in op een gezamenlijke cao met de bibliotheken per 1 juli 2019.

Actueel

12 februari 2018

Traject gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Bibliotheken van start!


Sociale partners Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao voor de bibliotheken en kunsteducatie. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om juli 2019 met een nieuwe cao te komen, welke de huidige cao’s vervangt. Eind januari 2018 is hiertoe door beide tafels een ambitieus stappenplan vastgesteld.

Lokaal werken centra voor de kunsten en bibliotheken steeds vaker nauw samen en in veel gevallen leidt dit tot fusie. De arbeidsvoorwaardelijke ongelijkheid die dit tot gevolg heeft binnen de nieuwe organisaties, is zeker na het verstrijken van enige tijd, niet goed uit te leggen aan medewerkers. Daarnaast is het ook verwarrend en inefficiënt om in één organisatie meerder cao’s toe te passen. Met het samen optrekken op het terrein van de cao hopen de branches deze lokale ontwikkelingen te vergemakkelijken.

Cultuurconnectie zal geregeld berichten plaatsen over de vorderingen van dit traject.

meer