CAO Kunsteducatie

De CAO KE 1-1-2019 - 30 juni 2019 is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

Leden Cultuurconnectie stemmen in met gedeeltelijke verlenging CAO Kunsteducatie tot 1 juli 2020

De leden van Cultuurconnectie hebben in juli 2019 vóór de gedeeltelijke verlenging van de CAO Kunsteducatie (CAO KE) gestemd. Twee leden hebben neutraal gestemd, de overige leden stemden vóór de gedeeltelijke verlenging van de CAO KE. De vakbonden stemden al eerder in.

Vanaf 1 juli 2019 zijn hiermee de bepalingen uit de CAO KE omtrent de afwijkende afvloeiingsvolgorde en de Sectorale ontslagcommissie Kunsteducatie (SOK) gecontinueerd. Dit betreft het hoofdstuk 13B CAO en Bijlage 5. De cao is aangemeld in gewijzigde vorm, waarbij deze artikelen een langere looptijd hebben gekregen. Dit, in anticipatie op een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken.

Op het besloten ledennet van Cultuurconnectie vinden leden alle informatie over de CAO Kunsteducatie, de onderhandelingen, toelichtingen op CAO-artikelen, documenten en modellen die zij kunnen gebruiken om de toepassing van de CAO binnen hun organisatie te vergemakkelijken. Voor leden is verder een CAO-helpdesk beschikbaar, waar zij met hun vragen terecht kunnen. 

Er zijn op dit moment geen nieuwsitems beschikbaar.