CAO Kunsteducatie

De CAO Kunsteducatie is van toepassing op alle leden van Cultuurconnectie en hun werknemers, uitgezonderd de volksuniversiteiten. In totaal heeft de vereniging daarmee een bereik van circa 8.000 medewerkers. Organisaties die de CAR-UWO nog toepassen krijgen ontheffing van toepassing.

CAO Kunsteducatie verlengd
Onlangs heeft de stemming over het voorstel tot verlenging van de CAO Kunsteducatie tot 1 november 2021 onder de leden (werkgevers) van Cultuurconnectie plaatsgevonden. De leden hebben unaniem ingestemd voor verlenging van de CAO Kunsteducatie in ongewijzigde vorm. Inmiddels is de cao aangemeld bij het ministerie van SZW.

De CAO Kunsteducatie 2019-2021 (verlengd) is nu tevens vormgegeven als een interactief PDF-document en deze is te downloaden via deze link.

Definitief akkoord CAO Kunsteducatie & Openbare Bibliotheken

Update: 17 juli 2020

Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken: na een jarenlang onderhandelingsproces door werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB met maar liefst vier vakbonden, FNV, CNV, AVV en de Kunstenbond, ligt er op beide cao-tafels een akkoord over dezelfde afspraken. De afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke cao dit najaar een feit zal zijn.

Lees meer...

CAO Kunsteducatie 2019-2021 algemeen verbindend verklaard

Update: 5 juni 2020

Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 algemeen verbindend te verklaren. Dit bericht is op 28 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Door dit besluit zijn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Kunsteducatie vanaf de datum van 30 mei 2020 ook verplicht van toepassing op organisaties die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie, maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Lees meer in het nieuwsbericht van 5 juni 2020.

CAO Kunsteducatie 1 juli 2019 - 1 juli 2021

Update: 4 mei 2020

Cultuurconnectie en de vakbonden Kunstenbond en AVV hebben op 2 april 2020 de definitieve tekst van de ‘tussen-CAO Kunsteducatie 2019-2021’ vastgesteld. De CAO Kunsteducatie heeft een looptijd van twee jaar: vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. De CAO Kunsteducatie is vervolgens op 3 april 2020 aangemeld bij het ministerie van SZW voor Algemeen verbindendverklaring. De ter visie periode loopt af op 22 mei 2020. Bij geen bezwaren van derden zal kort na 22 mei het avv besluit door SZW genomen kunnen worden. Het blijft de wens van Cultuurconnectie een gezamenlijke cao met de Openbare Bibliotheken te sluiten. Er wordt aan bibliotheekzijde nog steeds intensief overleg gevoerd met de vakbonden over bibliotheekspecifieke bepalingen.

Actueel

5 juli

Verlenging CAO Kunsteducatie

Onlangs heeft de stemming over het voorstel tot verlenging van de CAO Kunsteducatie tot 1 november 2021 onder de leden (werkgevers) van ... Lees verder
8 juli 2020

Definitief akkoord CAO Kunsteducatie & Openbare Bibliotheken

Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van de gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken: na een jarenlang ... Lees verder
5 juni 2020

CAO KE 2019-2021 algemeen verbindend verklaard

 Op verzoek van sociale partners in de kunsteducatie heeft de Minister van SZW het besluit genomen om de CAO Kunsteducatie van 1 juli ... Lees verder