ALV en najaarscongres 6 december 2018

Op 6 december 2018 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie in Utrecht plaats, alsook het najaarscongres, dat Cultuurconnectie in samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) organiseerde. Hieronder volgt een korte terugblik.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de besloten Algemene Ledenvergadering van Cultuurconnectie werd er geanimeerd gesproken over de branchevereniging en werden praktische bestuurszaken toegelicht, uitgevraagd en in stemming gebracht. Als onderdeel van de vergadering gaven medewerkers van het bureau toelichting op de dossiers werkgeverszaken en kwaliteitszorg.

Update ontwikkelingen CAO KE en KAnS

Anne Marie 't Hart, Jan-Willem Kluën

Anne Marie 't Hart gaf een uitgebreide update van de ontwikkelingen op het gebied van de CAO Kunsteducatie. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe CAO KE. Daarnaast wordt er met de VOB en andere partners hard gewerkt aan een gezamenlijke cao. Ook plaatste zij de inspanningen van de branchevereniging in het kader van de Arbeidsmarktagenda, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van een sociaal arrangement voor zzp'ers.

Jan-Willem Kluën gaf uitleg over het Kunsteducatie Analyse Systeem (KAnS), de nieuwe functionaliteit van het benchmarksysteem en de start medio 2018 van het nieuwe certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld'. De grote toename in de respons en deelname aan de benchmark van Cultuurconnectie zet zich door. Meer informatie over de hoofdthema's van Cultuurconnectie is te vinden via deze link.

Themabijeenkomst: ‘cao, ontwikkelingen en arbeidsmarktagenda’

Onder deskundige leiding van kantonrechter mr. Sjef de Laat gingen vertegenwoordigers van de werkgeversdelegaties van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) met elkaar in gesprek over de uitdagingen die er zijn voor de arbeidsmarkt in onze sectoren en hoe we daarmee aan de slag gaan in de vernieuwde cao en de arbeidsmarktagenda. Namens Cultuurconnectie en de VOB schoven Ruud Janssen en Astrid Vrolijk-de Mooij aan, voorzitters van onze delegaties in de cao-onderhandelingen. Zij gingen dieper in op de voordelen van een gezamenlijke cao en mogelijke kansen die er nog liggen.

Themabijeenkomst: ‘arbeidsmarkt van de toekomst’

Hierna volgde een inspirerende keynote-speech van Aart Bontekoning over de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe ook de komende generaties te boeien en te binden. De door Bontekoning ontwikkelde generatietheorie maakt verrassende mogelijkheden voor organisaties zichtbaar.

Dagafsluiting en netwerkborrel

Tot slot werden de bespiegelingen van de dag door schrijver/dichter Ingmar Heytze samengevat in enkele gedichten (zie onder). De dag werd afgesloten met een netwerkborrel.