Voorjaarscongres & ALV 2023

Op donderdag 20 april 2023 vonden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het Voorjaarscongres van Cultuurconnectie plaats bij lidorganisatie Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen. Het thema was 'Samen kijken naar de toekomst' en dat deden we dan ook, vanuit de volle breedte van de maatschappij. Op deze pagina vindt u een korte terugblik op ons Voorjaarscongres.

Voorjaarscongres en ALV 2023_duotone banner_magenta

Algemene Ledenvergadering

Opening Voorjaarscongres 2023

De dag ging van start met een warm welkom aan de aanwezigen door Willem van Moort en speciaal welkom van Noël Vergunst, wethouder stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, grondbeleid en cultuur van de stad Nijmegen. Vervolgens werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) officieel geopend door bestuursvoorzitter Jantien Westerveld. Omdat de ALV uitsluitend toegankelijk was voor de leden van Cultuurconnectie, is verdere informatie over dit onderdeel van het Voorjaarscongres ondergebracht op het besloten Ledennet van Cultuurconnectie.

Opening congresprogramma

Sempagne x Ali4Steks - 2 lenzen

Na de aftrap van dagvoorzitter Fons de Poel, gaf Teddy Vrijmoet als gastvrouw en als directeur van Lindenberg Cultuurhuis een introductie over de rol en missie van haar organisatie in Nijmegen. Zij vertelde op inspirerende wijze hoe hun activiteiten bijdragen aan de brede maatschappelijke inbedding van cultuur in de stad. Als illustratie hiervan toonde zij een pakkende video met artiesten Djahboy, Sempagne en Ali4steks. De video werd gemaakt vanuit Lindenberg Cultuurhuis voor Grondfest, een festival voor en over democratie.

Keynote: 'Sport bewegen en Cultuur. Hand in Hand'

Johan Wakkie

Johan Wakkie verzorgde tijdens het Voorjaarscongres 2023 van Cultuurconnectie de keynote: een prikkelende en uitdagende speech over de werelden van sport en cultuur. Hoe die verschillen, maar vooral wat de overeenkomsten zijn, de gedeelde belangen en wat er van elkaar geleerd kan worden. Hij riep onder andere op om cultuur een 'gezicht' te geven (de 'Erica Terpstra' van de cultuursector) die als pleitbezorger en ambassadeur kan optreden, maar ook dat artiesten uit de anonimiteit verlost worden ("namen en rugnummers!") en hoe er in de media een plek zou moeten komen waar cultuur in alle vormen gepresenteerd kan worden (analoog aan 'Studio Sport'). Enthousiasmerend en veel stof tot nadenken.

“De scheiding tussen sport en cultuur is niet groot, de verbinding wel.”

Presentatie Johan Wakkie

Johan Wakkie werd geïnspireerd door neuropsycholoog Erik Scherder, die stelt dat de hersenen bij de jeugd het beste ontwikkelen door vooral aandacht te geven aan vier items: bewegen, gezond eten, muziek en denksport.

Panelgesprek

In een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Fons de Poel werden wij meegenomen in de visies van deskundige panelleden op de drie hoofdthema’s in het beleid van Cultuurconnectie: werkgeverszaken, lobby en zichtbaarheid. Naast keynote-spreker Johan Wakkie namen Katie Schreiber (programmamanager Platform ACCT), Lucien Kembel (directeur-bestuurder LKCA) en Willem Leyh (Platform DNWS) plaats in het panel.

Panelgesprek Voorjaarscongres 2023 Cultuurconnectie

Thema-buffet

Opgewarmd en met de inzichten uit de keynote en het panelgesprek gingen de deelnemers aan het congres uiteen om door te praten en van gedachten te wisselen. Deelnemers konden bijdragen aan en vragen stellen over onderwerpen die eerder naar voren kwamen in de regiobijeenkomsten met leden van Cultuurconnectie. Men kon daarbij kiezen uit vier interessante onderwerpen uit het 'thema-buffet'.

  • Impact meting
  • ZZP’ers en actuele ontwikkelingen
  • Digitalisering & sociale media
  • Diversiteit en inclusie

N.B. Voor de leden van Cultuurconnectie zijn er op het besloten Ledennet terugblikken per sessie terug te vinden.

Afsluiting & Netwerkborrel

Het congres werd plenair afgesloten met terugkoppelingen vanuit de sessies van het 'thema-buffet' door Cultuurconnectie-bestuursleden, Gemma Schoonderbeek en Pim Luiten (impact meting), Bert Frölich (zzp'ers), Teun de Booij (digitalisering) en Jenny Doest (diversiteit en inclusie) en bespiegelingen van de dagvoorzitter, Fons de Poel. Tot slot werden alle belangrijke gesprekken voortgezet en contacten aangehaald tijdens een gezellige en levendige netwerkborrel.

Impressie leden Voorjaarscongres 2023 Cultuurconnectie