Impact meting

Workshop 'De sociale winst en waarde van cultuureducatie en participatie' door Mark Wolbert.

Mark Wolbert Whise

Mark Wolbert vindt 'het kan anders én het kan beter'. Dat zijn zijn drijfveren geweest om al op jonge leeftijd te starten met zijn eigen onderneming. Altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en manieren om complexe vraagstukken eenvoudig te maken. Zo ontstond ook de samenwerking met TIAS (School voor Business and Society) en de ontwikkeling van het social profit canvas.
Dit is een model met een missie. Een vertrekpunt voor meer sociale winst en waarde. Dat inzicht geeft in de inzet van ons maatschappelijk kapitaal en het ook rechtvaardigt. Zijn overtuiging is dat maatschappelijke organisaties zelf in staat zijn om hier op een andere en eigen manier aan bij te dragen. "Als we het samen zien, gaan we het samen maken."

Workshop: De sociale winst en waarde van cultuureducatie en participatie

Veel maatschappelijke of non-profit organisaties hebben moeite om de waarde van hun dienstverlening inzichtelijk te maken. Terwijl de druk vanuit de overheid en samenleving daarop alleen maar toeneemt. Vaak wordt er gesproken over non-profit waarmee het lijkt te gaan over niet-winstgevend. Terwijl het doel van maatschappelijke organisaties juist is om sociale winst en waarde te creëren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan een fijnere samenleving.

Om maatschappelijke organisaties bij dit vraagstuk te ondersteunen ontwikkelden TIAS (School for Business and Society) en WHISE (bureau voor Social Profit creatie) het Social Profit Canvas. Een model met een missie én vertrekpunt voor meer sociale winst en waarde. Professionals, vrijwilligers, bestuurders en beleidsmakers vanuit verschillende sectoren kunnen hiermee aan de slag.

Tijdens deze workshop is er een introductie op het Social Profit Canvas en staan de ervaringen centraal die 5 organisaties* hebben opgedaan met een kort- intensief traject om de waarde van cultuureducatie en participatie in beeld te brengen. Met behulp van het Social Profit Canvas kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken rondom de sociale winst en waarde van interventies in het culturele veld.

*De Lindenberg, CKE, Bij Vrijdag, Scholen in de kunst, KOO