Eervolle derde plaats Zoom-project Computable Awards 2022

Trots melden wij als Cultuurconnectie dat wij samen met onze partners Zoom en Duppal met het Zoom-project een mooie eervolle derde plaats en zelfs een tweede plaats bij de publieksstemmen mochten ontvangen van de Computable Awards 2022. Het belang en het succes van ons Zoom-project voor cultuureducatie en volksuniversiteiten werd hierbij nogmaals onderschreven.

Aan het begin van de coronacrisis is het Cultuurconnectie, Duppal en Zoom gelukt om binnen enkele weken bijna 4.000 (cultuureducatie en volksuniversiteits)-docenten online lessen te laten geven via Zoom. Van eind 2020 tot januari 2022 hebben de leden van Cultuurconnectie ruim 200.000 Zoom-sessies verzorgd, en daarmee ruim 16 miljoen minuten aan onderwijs coronaproof en in veiligheid doorgang kunnen vinden. De Zoom-projecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk en het OAK.

Cultuurconnectie dankt alle betrokkenen; leden, OAK, Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk, Zoom en partner Duppal voor het welslagen van dit project de afgelopen jaren en dankt uiteraard alle stemmers voor het uitbrengen van hun stem op ons project.

Complexiteit van fysieke lessen naar online

In het najaar van 2020 staat Nederland aan het begin van de tweede Coronagolf en net als vele anderen gaat ook de branche voor cultuureducatie, voor een tweede keer dat jaar op slot. Er heerste een flinke tijdsdruk om activiteiten online voort te zetten door de sluiting van de fysieke locaties van de leden, besmettingen onder het personeel en cursisten en de angst van deelnemers om naar locaties te komen. Binnen een korte tijdsbestek moesten duizenden docenten begeleid worden om met de juiste oplossing, het Zoom-platform, en kennis (training) tot online lesgeven over te gaan. Binnen de cultuureducatie was online lesgeven voorheen ondenkbaar.

Cultuureducatie is breed en voor online taalcursussen zijn andere zaken belangrijk dan voor een online muziekles. Nog niet gesproken over het volledig online maken en uitvoeren van een musical als afsluiting van de musicallessen. Maatwerk was een vereiste.

Tot slot is online lesgeven niet simpelweg een fysieke les online doen. Tijdens de opleiding van de docenten werd veel aandacht besteed aan de transformatie naar online, met als uitgangspunt het kunnen verzorgen van een boeiende interactieve online les.

Met het juiste platform van Zoom, de financiering van Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk en het OAK, de inhoudelijke ondersteuning van Duppal en de tijdige signalering en handelingssnelheid van Cultuurconnectie was de doelstelling om op een goede en veilige manier de lessen online voort te zetten bereikt.

“Een stap vooruit in de tijd voor de volksuniversiteiten, dat is wat deze samenwerking beoogde en bereikte.”
Ank Hasselbach, voorzitter Stichting tot steun aan het Volksuniversiteitswerk

"Het bestuur van het OAK riep ter ondersteuning van cultuureducatie-organisaties in het eerste COVID-jaar een speciaal innovatiebudget in het leven. Dit is beschikbaar gesteld voor het Zoom-project van Cultuurconnectie. We vonden het belangrijk organisaties tijdens de pandemie in staat te stellen om bijvoorbeeld theatercurssussen, zangtrainingen en vioollessen te laten doorgaan. Het werd een groot succes. Hiermee zorgden we voor continuïteit van de werkzaamheden en hielpen we gezamenlijk de branche de crisis door.”
Het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie)