Terugblik Paradisodebat 2018

Fair practice wint terrein in Cultuursector

Zondag 26 augustus 2018 vierde Amsterdam de aftrap van het culturele seizoen met de Uitmarkt. Jaarlijks vindt op de afsluitende dag ook het Paradisodebat van Kunsten ’92, ACI, Paradiso en de Academie van de Kunsten plaats. Onderwerp deze editie was ‘Fair practice’, een belangrijk thema uit onze sectorale Arbeidsmarktagenda.

Minister Ingrid van Engelshoven heeft tijdens het Paradisodebat bekendgemaakt dat zij de kunst-, cultuur- en erfgoedsector gaat ondersteunen om zo goed mogelijk volgens de nieuwe Fair Practice Code te werken. Deze code draagt zorg voor een eerlijke betaling van mensen werkzaam in de cultuursector. Zo kunnen Rijksgesubsidieerde instellingen (basisinfrastructuur en fondsen) rekenen op een zogenaamde loon- en prijsbijstelling, die eerder ook al uitgekeerd werd aan ambtenaren. Voor 2019 mag men rekenen op een loon- en prijsbijstelling van 2,5 %. Met Prinsjesdag zal de minister verdere maatregelen aankondigen.

Minister Van Engelshoven: "2,5% loon- en prijsbijstelling voor basisinfrastructuur en fondsen in 2019"

De Fair Practice Code is in de afgelopen periode door jonge kunstenaars en creatieven geïnitieerd ter verbetering van arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven in de culturele en creatieve sector. De code maakt onderdeel uit van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. De code is gebaseerd op vijf waarden: transparantie, duurzaamheid/bestendigheid, diversiteit, vertrouwen en solidariteit en biedt een kader om loon naar werk mogelijk te maken. De vijf waarden van de Fair Practice Code stonden centraal in het Paradisodebat. Iedere spreker belichtte één van deze waarden, in een column van 10 minuten: Ingrid van Engelshoven (minister van OCW), Marian Duff (MAFB), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Naomi Velissariou (theatermaker) en Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UvA). Met name de column van Engelen over solidariteit is ‘een sublieme ervaring’ en de moeite van het nakijken zeker waard. Zie voor het volledige verslag, toespraken en beelden van het Paradisodebat de website van Kunsten ’92.

Ook elders wint fair practice terrein: vele gemeenten hebben in hun recent afgesloten collegeakkoorden het werken volgens fair practice in hun cultuurbeleid opgenomen. Daarnaast biedt de Fair Practice Code een kapstok voor bredere ambities in het cultuurbeleid: in NRC Handelsblad van donderdag 23 augustus jongstleden kondigen de directeuren van zes Rijkscultuurfondsen en Unesco aan dat een inclusieve cultuursector voor hen hoge prioriteit heeft, daarbij ook verwijzend naar goed werkgeverschap in de cultuursector en naar het Paradisodebat.

Op dit moment is een werkgroep onder leiding van Kunsten ’92 bezig om een versie 2.0 van de Fair Practice Code te ontwikkelen: een praktisch vervolg van de Fair Practice Code 1.0. Ook Cultuurconnectie is hierbij aangesloten. Met vragen en opmerkingen hierover kunt u terecht bij Anne Marie ’t Hart, a.thart@cultuurconnectie.nl