Digitale bouwplaats voor cultuurbeleid op school en vrije tijd gelanceerd

Marijke van Hees (voorzitter van de Raad voor Cultuur) en Sjoerd Feitsma (cultuurwethouder van de gemeente Leeuwarden) hebben de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl gelanceerd. Dit vond plaats tijdens het congres van Cultuurconnectie 'Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt' op donderdag 14 juni 2018. Het doel van de gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken.

Foto: Lucas Kemper

Hulpmiddel bij beleidsvorming

De beleidstool biedt op een gestructureerde manier inzicht in de belangrijkste bouwstenen voor cultuurbeleid op school en in de vrije tijd. Door keuzes te maken ontstaat een kader voor beleid op maat. Sprekende voorbeelden laten zien hoe het beleid in praktijk gebracht wordt. De website is ontwikkeld voor professionals die inhoudelijk en strategisch werkzaam zijn op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, overheden of adviseurs van overheden. Het helpt de beginnende en de gevorderde professional strategische en inhoudelijke keuzes te maken.

De website is een vervolg op de 'Handreiking Cultuureducatie' van de VNG uit 2006. Ook bevat de tool een praktische vertaling van de toekomstperspectieven voor Nederlandse gemeenten uit het advies ‘Meedoen is de Kunst’ (2014) van de Raad van Cultuur. Cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Raad van twaalf en Cultuurconnectie.

Webinar

Op 5 juli 2018 organiseert het LKCA een webinar over de bouwplaats voor beleid. Tijdens het webinar komen de achtergronden, de eerste ervaringen en praktische tips voor gebruik in de praktijk aan bod. Aanmelden kan via deze link.