Nieuwsbrief 8, 3 juli 2018

Impressie 'Iepen Mienskip' | Muziekeducatie in Zeeland | Klassiek Geeft | Jubileum IKEI
 
2018.06.14_Congres_Cultuurconnectie
Terugblik Congres 'Iepen Mienskip'

Op 13 en 14 juni 2018 vonden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres ‘Iepen Mienskip, hoe cultuur de samenleving versterkt’ van Cultuurconnectie plaats in Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Cultuurconnectie kijkt terug op een geslaagd congres, vol nieuwe contactmomenten, geanimeerde gesprekken over inhoud, workshops, presentaties en de lancering van de 'Digitale bouwplaats cultuurbeleid'. Kijk op de website van Cultuurconnectie voor een korte sfeerimpressie.
N.B. Exclusief voor leden van Cultuurconnectie is een meer uitgebreide terugblik op het besloten Ledennet beschikbaar, waar ook congresdocumenten en ALV-stukken zijn te downloaden.

Lees meer...
Lancering_Digitale_Bouwplaats_2018.06.14
Digitale bouwplaats voor cultuurbeleid op school en vrije tijd gelanceerd

Marijke van Hees (voorzitter van de Raad voor Cultuur) en Sjoerd Feitsma (cultuurwethouder van de gemeente Leeuwarden) hebben de website 'Bouwen aan beleid voor cultuur in onderwijs en vrije tijd' gelanceerd, die als doel heeft om het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken.

Lees meer...
ZMS_Jan_Hut
De Zeeuwse Muziekschool: 'Heel Zeeland Speelt!'

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) verzorgt al sinds 1955 muziekonderwijs in Zeeland en vervult daarin ook een sterke functie voor de regio. Eerder vestigde de ZMS al de aandacht op zich door als eerste het Kunsteducatie Analyse Systeem in te vullen en daarom sprak Cultuurconnectie onlangs met Jan Hut en zijn team over ruim zestig jaar muziekonderwijs in Zeeland en de vele mijlpalen die zij daarin bereikten.

Lees meer...
MMIK_2018.06.27_Liemers

Foto: Roy Beusker

Ondertekening convenanten muziekonderwijs in de Liemers en Limburg

Hare Majesteit Koningin Máxima is als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas op woensdag 27 juni jongstleden getuige geweest van de ondertekening van de samenwerkingsconvenanten muziekonderwijs in de Liemers én in de provincie Limburg. De ondertekeningen vonden plaats in Het Musiater in Zevenaar en tijdens het muziekspektakel SamenDOOR! bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort.

Lees meer over de bijeenkomst in Zevenaar...
Lees meer over de bijeenkomst in Ittervoort...

Klassiek_Geeft_2018_sluiting
NPO Radio 4 'Klassiek Geeft' zamelt 31.787 euro in

Radio 4-presentatrice Dieuwertje Blok heeft op vrijdag 29 juni jongstleden de eindstand van NPO Radio 4 'Klassiek Geeft' bekendgemaakt. De afgelopen twee weken is er met de inzamelingsactie 31.787 euro ingezameld. De opbrengst gaat naar het Instrumentendepot Leerorkest, dat muziekinstrumenten uitleent aan educatieprojecten en individuele kinderen in heel Nederland.

Lees meer...
Podcast_Artiance_Jan_Brands
Cultuurconnectie in Podcast Artiance

In de laatste aflevering van dit seizoen van de podcast van Artiance komt Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie, aan het woord. Hierin vertelt hij onder andere over het werk van Cultuurconnectie, het rapport 'Passie gewaardeerd' over de arbeidsmarkt voor kunstenaars, het tot stand komen van een CAO, samenwerking tussen instellingen en de Iktoon-campagne.

Lees meer...
CBCT_RonaldGiphart_Certificering_Logo
'Kwaliteit in Beeld' officieel van start

Bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties werken vanaf dit jaar in gezamenlijkheid aan de toetsing van hun kwaliteit en hanteren één kwaliteitskader, het certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’. Ronald Giphart had donderdag 7 juni 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’ officieel te lanceren in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In zijn speech sprak hij zijn waardering uit voor de intensieve en constructieve samenwerking tussen bibliotheekwerk, cultuur en taal.

Lees meer...
Logo_OCW_vierkant
Cultuurbeleid 2021-2024: visie op kunst en cultuur in de regio

In het kader van het vormgeven van het cultuurbeleid vanaf 2021 vond dinsdag 14 juni 2018 de bestuurlijke startbijeenkomst plaats van het ministerie van OCW en de wethouders en gedeputeerden cultuur uit verschillende steden en provincies van het land. Tijdens deze bijeenkomst is ook een werkdocument gepresenteerd met uitgangspunten waaraan de regioprofielen zouden kunnen voldoen. Dit document dient tevens als een oproep aan de culturele sector om te onderzoeken hoe de regioprofielen eruit zouden moeten zien.

Lees meer...
Logo_Boekmanstichting
Save-the-Date: symposium 'Cultural Policy in the Polder'

Naar aanleiding van de publicatie 'Cultural Policy in the Polder' vindt er op 30 oktober 2018 een symposium plaats aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beleidmakers, onderzoekers, studenten en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een collegiale dag vol reflecties, analyses en onderzoeks-inzichten. De focus van het symposium ligt op het cultuurbeleid zoals het de afgelopen 25 jaar uit de opdracht van de minister in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid voortvloeide.

Lees meer...
Logo_PGGM
Jet Bussemaker benoemd tot voorzitter coöperatiebestuur PGGM

Het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. heeft Jet Bussemaker benoemd tot zijn voorzitter. Bussemaker, oud-minister van OCW, zal per 21 juli 2018 het voorzitterschap overnemen van Frank de Grave, die het coöperatiebestuur na de maximale zittingstermijn van acht jaar verlaat. Het coöperatiebestuur kijkt uit naar de komst van Bussemaker die veel bestuurlijke ervaring met zich meebrengt. 

Lees meer...
BHV.NL_Risicomanagement_NL
BHV.NL neemt Risicomanagement Nederland over

BHV.NL profileert zich steeds meer als totaalopleider voor veiligheidstrainingen. Hans de Bruyn, directeur BHV.NL: “De overname van Risico Management Nederland is een mooie aanvulling op ons bestaande portfolio. Hierbij kunnen we vertrouwen op de jarenlange kennis van Risicomanagement Nederland op het gebied van veiligheidstrainingen en de kennis en kunde van hun professionals.”
BHV.NL is preffered supplier van Cultuurconnectie.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
IKEI_Jubileum_10
IKEI viert 10-jarig jubileum

Het SKVR programma ‘Ieder Kind een Instrument’ (IKEI) voor het primair onderwijs biedt leerlingen de kans om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. IKEI viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Ruim 500 Rotterdamse kinderen speelden samen met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de grote zaal van Concertgebouw De Doelen om dit te vieren.

2018.08.23_Conferentie_Rozet
Conferentie 'Durven, Zien, Ervaren & Delen'

Op 23 augustus aanstaande organiseert Kunstbedrijf Arnhem de conferentie 'Durven, Zien, Ervaren & Delen' met een uniek dagprogramma over het creatief proces in het basisonderwijs. Kunstbedrijf Arnhem heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de inzet van het creatief proces binnen de kunstvakken. Hun kennis, vaardigheden en praktijkvoorbeelden delen zij graag met iedereen tijdens deze interactieve dag. Doe nieuwe inzichten en ideeën op, deel je eigen ervaringen en vergroot je netwerk.

Podcast_Artiance

Artiance heeft sinds onze laatste Nieuwsbriefvermelding weer enkele nieuwe afleveringen online gezet van de succesvolle podcast over cultuureducatie. De serie telt inmiddels al 26 afleveringen en wordt zeer goed beluisterd via iTunes en Spotify, maar ook via de website van Artiance en de website www.artiance.libsyn.com. De laatste aflevering van dit seizoen is een gesprek met Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie.

 
Personalia

Carin van der Velde is per 1 juni aagesteld als de nieuwe directeur van Kunstenschool ZG. Zij volgt hiermee Natalie Straatman-Jeuring op die na negen jaar directeurschap bij Kunstenschool ZG een nieuwe uitdaging is aangegaan als directeur van Theater De Winsinghhof in Roden.

Lees meer