Intervisiebijeenkomsten kunstvakdocenten 2018

Cultuurconnectie, het LKCA en All Art Professionals organiseren voor het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 twee verschillende series intervisiebijeenkomsten voor buitenschoolse kunstvakdocenten. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk dankzij de gezamenlijke inzet van de organiserende partijen. Speciale dank gaat daarbij uit naar de kunstencentra die hun locaties hiervoor geheel belangeloos ter beschikking hebben willen stellen.

Thematiek van deze bijeenkomsten is voortgekomen uit de wensen van kunstvakdocenten die aan eerdere intervisiebijeenkomsten van Cultuurconnectie en het LKCA deelnamen.

In serie 1 draait alles om het effectief vinden, bereiken en aan je verbinden van je doelgroepen; dit traject bestrijkt een wat langere periode met twee bijeenkomsten en voorbereidende en tussenliggende opdrachten. Serie 2 bevat zeven op zichzelf staande bijeenkomsten door het hele land, die ingaan op het thema kwaliteit: kwaliteit van samenwerking, van persoonlijke competenties, in educatieve processen en ook hoe die kwaliteiten zichtbaar te kunnen maken. Voor meer inhoudelijk informatie over de intervisiebijeenkomsten download de flyer van onze website. De flyer bevat ook praktische informatie zoals de data en locaties van de bijeenkomsten in beide series. Deze informatie is ook online terug te vinden in onze agenda.

Voor wie?

Beide series intervisiebijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor álle kunstvakdocenten in het buitenschoolse onderwijs: dus zowel zelfstandigen als docenten in dienst van kunsteducatieve organisaties. U bent van harte uitgenodigd om de informatie over deze intervisiebijeenkomsten binnen uw netwerken en met uw medewerkers en collega's te delen, en hen aan te moedigen hieraan deel te nemen.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website: www.dekunstvakdocent.nl. Zoals vermeld, zijn de intervisiebijeenkomsten gratis toegankelijk. Heeft u vragen over de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Jan-Willem Kluën van Cultuurconnectie (jw.kluen@cultuurconnectie.nl) óf Jan van den Eijnden van het LKCA (janvandeneijnden@lkca.nl).

Credits

Onze speciale dank gaat uit naar de onderstaande leden van Cultuurconnectie die hun locaties geheel belangeloos ter beschikking hebben willen stellen:

  • Artiance (Alkmaar)
  • CKE, Centrum voor de Kunsten (Eindhoven)
  • Factorium (Tilburg)
  • ICO Centrum voor Kunst & Cultuur (Assen)
  • KOO (Den Haag)
  • Muziekschool Amsterdam (Amsterdam)
  • SCHUNCK* (Heerlen)
  • Stadkamer (Zwolle)
  • VRIJDAG (Groningen)
  • Zeeuwse Muziekschool (Middelburg)

N.B. Het LKCA zal gastheer zijn van de bijeenkomsten die in Utrecht zullen plaatsvinden.