Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2016-2019

In verband met de indexering van subsidies informeert de VNG haar gemeenten jaarlijks middels een ledenbrief over de ontwikkeling van de loonkosten in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. Voor de sector kunsteducatie heeft de VNG hiertoe wederom contact gehad met Cultuurconnectie, welke de relevante loonkostengegevens voor de branche heeft verstrekt.

De brief van de VNG is voor gesubsidieerde instellingen van belang omdat de brief als basis dient voor het overleg op lokaal niveau tussen gemeenten en de private gesubsidieerde instellingen of van de gemeente richting publieke kunsteducatie-organisaties die onderdeel zijn van het gemeentelijke apparaat.