KAeP NOTARIS

Als bestuurder van een non-profitorganisatie komt er veel op u af. Nieuwe (sector)wetgeving, statuten, governancebeleid en -codes, reglementen, bestuursmodellen en verschillende vormen van intern en extern toezicht. Het non-profit team van KAeP NOTARIS adviseert onder meer zorg- en onderwijsinstellingen, beroeps- en brancheorganisaties, woningcorporaties, musea, theaters, festivals en andere culturele instellingen, goede doelen organisaties (ANBI’s) en sportverenigingen.

Onze specialisten bundelen de kennis en ervaring die nodig is om u degelijk, proactief en praktisch te begeleiden. Doordat zij zelf op bestuurlijk niveau actief zijn in maatschappelijke organisaties begrijpen zij hoe de hazen lopen. Zij zijn uw sparringpartner bij uiteenlopende juridische kwesties.

Dat blijkt wel uit de expertisegebieden van KAeP. Zo maar enkele vragen waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • Hoe zorg ik dat de statuten van mijn stichting of vereniging in lijn zijn met de huidige wet- en regelgeving?
  • Hoe richt ik het bestuur en toezicht van mijn organisatie in zodat deze past bij onze specifieke situatie?
  • Wat moet ik doen om er voor te zorgen dat onze organisatie aan de van toepassing zijnde governancecode voldoet?
  • Voldoen mijn statuten aan de ANBI-voorwaarden?
  • Mijn vereniging heeft heel veel leden, maar bijna niemand komt naar een algemene ledenvergadering. Hoe zorg ik voor meer betrokkenheid?
  • Wat is mijn rol als bestuurder of toezichthouder? Hoe leg ik dat vast in reglementen?
  • Ik overweeg een fusie met een andere organisatie; waar moet ik rekening mee houden en kunnen jullie dat proces begeleiden?
  • Ik zou een deel van onze activiteiten willen verzelfstandigen in een (commerciële) organisatie; op welke manier kan ik dat realiseren?

ANBI-scan

De regels voor het verkrijgen en behouden van de (culturele) ANBI-status zijn de afgelopen jaren meerdere keren ingrijpend gewijzigd. Dit heeft voor diverse organisaties vervelende gevolgen gehad. Zo hebben de volksuniversiteiten enkele jaren geleden hun ANBI-status collectief verloren. Voor wie wil weten of zijn organisatie in aanmerking komt voor rangschikking als (culturele) ANBI of wil weten of de statuten van zijn organisatie nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, kan zich bij KAeP NOTARIS aanmelden voor een gratis ANBI-scan. De medewerkers van KAeP NOTARIS zijn ervaren op het gebied van ANBI's en kunnen u hierin adviseren.

Contact

Meer weten over de dienstverlening van KAeP NOTARIS of de gratis ANBI-scan? Neem dan vrijblijvend contact op met Karen Anne Hüpler of Linda Strous van KAeP NOTARIS.

Tel. 030 - 23 45 050
khupler@kaepnotaris.nl 
lstrous@kaepnotaris.nl