Verander de omgeving, dan verandert de mens

Maakt u werk van een gezonde werkomgeving? Dan kunt u uitkijken naar een hogere medewerkersbetrokkenheid en lager ziekteverzuim. Maar met een yogamat in de vergaderzaal en een appel in de kantine komt u er niet. Een gezonde organisatiecultuur is een belangrijke voorwaarde.

Nathalie de Jager, manager Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis, zet zich dagelijks in om organisaties vitaler te maken: "Een gezonde werkomgeving betekent zelfs niet alleen minder zieken maar ook energieke, creatieve, gemotiveerde en productieve medewerkers.” Het gaat om grote verschillen, ze somt op: “67% van de medewerkers in een positieve organisatiecultuur is intrinsiek gemotiveerd om eigen regie te pakken. In een niet-positieve cultuur is dat slechts 32%.”

Faciliteren, niet opdringen

Onderzoeksbureau Motivaction deed begin dit jaar in opdracht van Zilveren Kruis onderzoek naar gezondheid op de werkvloer. Wat blijkt? 53% van de medewerkers vindt dat de werkgever vitaliteit meer moet stimuleren. Ze willen meer sportfaciliteiten of gezonder eten in de kantine. Maar het onderwerp ligt gevoelig. Medewerkers willen namelijk wel zelf in control blijven: zelf bepalen hoeveel ze sporten en wat ze eten.

Nathalie de Jager, manager Gezond Ondernemen Zilveren Kruis

De Jager: “Veel werkgevers vragen zich daarom af hoe je medewerkers motiveert zonder dingen aan ze op te dringen. Er is geen kant en klaar antwoord, maar het gaat om faciliteren en motiveren.” Volgens De Jager kan de rol van de omgeving waarin iemand werkt niet genoeg worden benadrukt: “Je wilt een cultuur waarin vertrouwen en respect centraal staan. Bij medewerkers onderling, maar ook vanuit het management naar de medewerkers. Een cultuur waarin medewerkers de verantwoordelijkheid durven pakken om vanuit hun talent, kennis en ervaring te werken. En dat op een manier die bij hen en bij hun thuissituatie past."

Aan de slag op alle niveaus

“Het is als bedrijf natuurlijk niet zo moeilijk om beleid op papier te zetten of faciliteiten te creëren. Maar als de bedrijfsgym staat te versloffen? Of als mensen geen pauze durven te nemen? Dan ligt dat aan de cultuur!” Nathalie vertelt dat je moet blijven kijken naar de oorzaak van die gap tussen beleid en cultuur. “Misschien voelen medewerkers zich belemmerd door hun leidinggevende of voelen ze zich niet veilig om buiten hun comfort zone te treden.” Een succesvol vitaliteitsplan moet volgens haar daarom drie niveaus omvatten. “De medewerker zelf moet voelen dat er aandacht is voor hoe het met hem gaat en dat er ruimte is om aan zijn gezondheid te werken. Daarnaast moet je aan de slag met de leidinggevenden. Zij moeten immers de dialoog aangaan met hun mensen. En ten derde is er het organisatieniveau, de fysieke en sociale werkcontext. Als de investeringen op elk van die niveaus elkaar versterken komt je organisatiecultuur echt in beweging.”

Meer weten?

Voor meer informatie over Zilveren Kruis Achmea en de mogelijkheden binnen hun dienstverlening, gaat u naar hun preferred supplier pagina via deze link.