Voorkom 'verzuim door werkstress'

In 2017 was het verzuimpercentage bij leden van Cultuurconnectie en klanten bij ArboNed 3,1%. Lager dan het landelijke gemiddelde. Daarbij zien we, net zoals in de landelijke trend, dat het psychische verzuim hoog is; maar liefst 35,5% van alle verzuimmeldingen. En daar kunt u iets tegen doen.

Voorkom verzuim door werkstress

“Als een werknemer veel stress door werk ervaart, proberen veel werkgevers direct de werkdruk te verminderen”, legt Jan Rozendal, salesmanager ArboNed uit. “Logisch, maar door wetenschappelijk onderzoek weten we dat dit helpt als iemand al psychisch ziek is, niet om verzuim door werkstress en langdurig uitval te voorkomen en écht aan te pakken.” De overheid heeft dit ook gezien en heeft daarom per 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangepast met meer focus op preventie. “Want zoals we allemaal weten: voorkomen is beter dan genezen.”

Nieuwe Arbowet

Met de vernieuwde wet is er dus meer aandacht voor preventie, met een verstevigende rol voor de preventiemedewerker. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. “Het overgangsjaar van de nieuwe Arbowet 1 jaar eindigt op 1 juli 2018”, benadrukt Rozendal. “Vanaf dat moment moet u aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen, om boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) te voorkomen.”

De rol van de preventiemedewerker

Heeft u bijvoorbeeld al een preventiemedewerker aangesteld, met instemming van de personeelsvertegenwoordiging? Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. “De gedachte achter de preventiemedewerker is om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond arbeidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ ontwikkelen”, vertelt Rozendal. “Want wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, signaleert eerder problemen.”

ArboNed helpt

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. ArboNed leidt deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker.

“En we doen meer”, voegt Rozendal toe. “Wij snappen dat u andere dingen aan uw hoofd heeft. Daarom helpen wij u graag op tijd aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij hebben een overzichtelijke checklist Wijzigingen Arbowet gemaakt. Met deze checklist ziet u snel wat u (nog) moet doen om te voldoen aan de Arbowet. Zo voorkomt u onnodige boetes.” Download de checklist via deze link.

Contact

Heeft u vragen over verzuim en hoe u verzuim kunt voorkomen én beperken? Jan Rozendal van Arboned bespreekt graag de persoonlijke oplossingen met u via 06 537 876 90 of jan.rozendal@arboned.nl.