Tweede Kamer stemt in met Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op donderdag 31 januari jongstleden heeft de Tweede Kamer ruim twaalf uur gedebatteerd over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans. Tijdens dit fikse debat kwamen de onderstaande onderwerpen voorbij.

Proeftijd

Tijdens dit debat klonk veel kritiek over het voorstel om de proeftijd bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd naar vijf maanden te verlengen. Bij zowel de oppositie als de coalitiepartijen ontstond vrees dat dit misbruik in de hand zou werken. Dit artikel is dan ook van de baan.

Cumulatiegrond

Ook over de cumulatiegrond is fel gedebatteerd. Bij invoering van een cumulatiegrond wordt het weer mogelijk om meerdere ontslagredenen aan te voeren. Op dit moment moet er één volledig onderbouwde reden zijn. In het wetsvoorstel is wel opgenomen dat als ontbinding plaatsvindt wegens een cumulatiegrond, dit een 50% hogere transitievergoeding met zich mee kan brengen. Ook wordt als bezwaar gezien dat deze versoepeling van het ontslagrecht niet zorgt voor meer zekerheid voor werknemers. Ook is naar voren gebracht dat de 50% verhoging van de transitievergoeding niet de standaard moet worden. Volgens minister Koolmees kunnen rechters door invoering van de cumulatiegrond meer maatwerk leveren.

Payrolling

Het wetsvoorstel wil de arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers, mensen die via een derde partij ergens werken, gelijktrekken met die van het eigen personeel van een bedrijf of organisatie. Dit onderdeel kon rekenen op steun vanuit de Kamer. Een aantal partijen willen graag een gelijkwaardig pensioenrecht voor de payrollmedewerkers. Minister Koolmees wil voorkomen dat er concurrentie op pensioenvoorwaarden gaat ontstaan. Ook geeft hij aan dat het voorkomen van hoge administratieve lasten zijn aandacht heeft.

Stemming en amendementen

Op 5 februari jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen met een drietal amendementen (wijzigingen). De coalitie kreeg steun van de SGP en Forum voor Democratie. De volgende wijzigingen zijn aangenomen:

  1. De proeftijd van vijf maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is vervallen;
  2. Daarnaast wordt in het kader van premiedifferentiatie in de WW een uitzondering gemaakt voor jongeren onder 21 jaar die minder dan twaalf uur per week werken. Door een maximum te stellen aan het aantal uren per week wordt gewaarborgd dat inderdaad sprake is van ‘bijbanen’. De technische uitwerking van het amendement, waarin wordt aangesloten bij de verloonde uren die de werkgever opgeeft in de loonaangifte, maakt deze regeling tevens uitvoerbaar voor de Belastingdienst en het UWV;
  3. Ook is een uitzondering aangenomen waarbij van de oproeptermijn, afzegtermijn en/of het aanbod na 12 maanden bij cao een uitzondering kan worden gemaakt op voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

Voor een beknopt overzicht van alle wijzigingen die de WAB mogelijk met zich meebrengt, volgt u deze link naar Ledenbrief 35.726.JB.kh.

De volgende stap is een behandeling door de Eerste Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de behandeling plaats gaat vinden. Wanneer ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans definitief. Cultuurconnectie houdt u hiervan op de hoogte. Het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (inclusief Memorie van Toelichting) is te raadplegen via deze link. Tussentijdse vragen? Mail deze dan naar cao@cultuurconnectie.nl