KOEL Creative Productions

KOEL is een initiatief van Koen van der Wel en Eline Schmidt. Met KOEL hebben ze een duidelijk doel: mensen verbinden door muziek en theater en cultuureducatie toegankelijk maken voor iedereen. Deze twee gepassioneerde Velsenaren leerden elkaar in 2014 kennen bij een jubileumproductie van Stadsschouwburg Velsen. Hun vriendschap en samenwerking resulteerde in 2017 in hun bedrijf KOEL creative productions en daaropvolgend de oprichting van hun cultuurstichting. De creatieve KO en EL stoppen elk vrij moment in hun culturele onderneming en stichting.

KOEL is in anderhalf jaar gegroeid van een kleine lespraktijk in een basisschool tot een bruisende muziek- en theaterschool op een zeer inspirerende, eigen locatie. KOEL biedt laagdrempelige, hoogwaardige en vernieuwende lessen, cursussen en workshops met een frisse kijk op cultuureducatie. KOEL heeft dit seizoen meer dan 425 aanmeldingen mogen ontvangen en dat aantal stijgt maandelijks. Er wordt door ervaren en bevlogen docenten lesgegeven op meer dan 18 instrumenten en invulling gegeven aan 17 verschillende lessen in groepsverband. Leerlingen die op zoek zijn naar meer verdieping kunnen deelnemen aan gratis theorie- en solfègelessen.

Samenspelen

Samenspelen is ontzettend belangrijk en leuk! Daarom probeert het docententeam van KOEL zoveel mogelijk leerlingen met elkaar te laten spelen. Er zijn diverse bands, ensembles en orkesten waar de leerlingen terecht kunnen. Ook organiseert KOEL maandelijks gratis toegankelijke jamsessies waar jong en oud samen kunnen spelen. Deze sessies zijn in een gezellige theater setting in het pand van KOEL zelf en niet in een bruine kroeg waar de stamgasten harder spreken dan de jongen die gitaar speelt. Zo kunnen leerlingen al vanaf jonge leeftijd in een veilige omgeving leren jammen.

Bijzondere doelgroepen

Met diverse projecten proberen Koen en Eline de link te leggen tussen muziek en theater en het zogeheten ‘sociaal domein’. Zij vinden dat muziek en theater en hun verbindende werking toegankelijk moet zijn voor iedereen ongeacht sociale of financiële achtergronden, beperkingen of leeftijd. Zo hebben ze bijvoorbeeld de Revuegroep G.R.IJ.S. (Gezellige Revueclub IJmond Senioren) waar ouderen verhalen delen en daarmee input leveren voor een zelfgemaakte voorstelling. Hiermee verbinden ze ouderen en bestrijden ze een stukje eenzaamheid. Ook produceren Koen en Eline elk jaar De Grote Kerstshow in Velsen, een voorstelling van hoog niveau waarin binnen een groep van 150 mensen professionals en amateurs uit de regio samenwerken. Ook bij deze show zijn ‘verbinding’ en ‘laagdrempeligheid’ de sleutelwoorden. De kwaliteit is hoog, maar iedereen mag meedoen en het is voor iedereen betaalbaar. In de shows is veel aandacht voor vrijwilligers: Deze belangrijke groep mensen wordt in het zonnetje gezet en wordt uitgenodigd de show gratis te bezoeken.

KOEL op school

Het maken van muziek draagt bij tot een betere sociale ontwikkeling, het vereist dat je rekening met elkaar houdt, samenwerkt en naar elkaar luistert. Het muziek maken werkt door in de uitdrukkingsvaardigheid en de spraakontwikkeling. Door het bespelen van een muziekinstrument ontwikkelt de motoriek. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die muziek maken een beter geheugen ontwikkelen en dat de linker- en rechter hersenhelft beter met elkaar verbonden worden. Het werkt positief op de intelligentie, de gemoedstoestand en het gevoel en het verhoogt het vermogen om snel en soepel te bewegen. KOEL maakt lessen op maat voor scholen, vernieuwend voor leerlingen en met raakvlakken met de schoolse vakken. Hun concept ‘Soundlab’ is heel populair. Hierin leggen ze op speelse wijze uit wat geluid precies is, hoe dat eventueel zichtbaar zou kunnen zijn én hoe geluid muziek kan worden.

Komende projecten

Aan het begin van de lente zal het bijzondere project ‘Wat speelt er...’ vleugels krijgen. In een reeks bijeenkomsten voor nieuwkomers, ‘oud’ komers en andere inwoners waarbij muziek en theater verbindend wordt ingezet, zal worden gewerkt aan participatie, begrip en integratie. Er wordt samengewerkt door allerlei partijen; vertalers, medewerkers van vluchtelingencentra, div. gemeenten, toneelmakers en andere ervaringsdeskundigen op het gebied van projecten voor statushouders. Deze zomer organiseert KOEL de Velsense editie van ‘Kinderen aan Zee’. Een culturele vakantieweek voor kids die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. G.R.IJ.S. krijgt een 2.0. editie op locatie van diverse zorginstellingen om zo ook de minder mobiele of vitale ouderen te bereiken.

Meer informatie?