SBI-codes en de TOGS

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben meer beroepsgroepen toegang tot de TOGS-regeling (de gift van 4.000 euro), maar voor veel volksuniversiteiten gaat dit helaas nog niet op; de registraties van de bij Cultuurconnectie aangesloten volksuniversiteiten vallen namelijk in veel gevallen buiten de geoormerkte SBI-codes.

Volksuniversiteiten hebben soms erg te lijden van de gevolgen van de coronacrisis. De volksuniversiteiten bieden een grote verscheidenheid aan cursussen: van kunstgeschiedenis, fotografie, talen tot aan computervaardigheden. Deze organisaties betekenen veel voor de ontwikkeling van de maatschappij en doen dat met weinig subsidie en tegen lage tarieven. Het zijn in onze optiek dus bij uitstek organisaties die voor de TOGS in aanmerking zouden moeten komen.

Onder volksuniversiteiten is een grote verscheidenheid aan SBI-codes te vinden. Veel codes zijn echter niet geheel juist gekozen: zo zijn er bijvoorbeeld volksuniversiteiten die geregistreerd onder 85.42 (Universitair onderwijs), terwijl het toch om vrijetijdsonderwijs gaat. Velen hebben de code 85.32.2 (Educatie) gekozen of 85.59.9 (Studiebegeleiding, vorming en onderwijs). Deze laatste codes zijn echter (nog) niet aangewezen voor de TOGS. Cultuurconnectie heeft een dringend beroep gedaan op het ministerie van EZK om deze groep toegang te verlenen tot de TOGS. Dat kan volgens Cultuurconnectie op twee manieren:

  • de volksuniversiteiten de SBI-code 85.52.2 (Kunstzinnige vorming) te laten kiezen, dat is immers te beargumenteren en verdedigbaar (eventueel zou u vast een verzoek kunnen doen bij de RVO);
  • zo niet, door de code 85.32.2 (Educatie) toe te voegen aan de lijst SBI-codes waarvoor de TOGS open staat.

Cultuurconnectie voert lobby via onder andere de taskforce van OCW en houdt u op de hoogte van ontwikkelingen. Meer informatie over de SBI-codes en TOGS is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de TOGS vindt u op de website van de Rijksoverheid.