Stichting Mooi Werk

Een nieuw lid van Cultuurconnectie stelt zich voor

Onlangs heeft Cultuurconnectie weer twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Stichting Mooi Werk uit Schiedam stelt zich hieronder aan u voor.

Stichting Mooi Werk is een adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie in Schiedam. De stichting ondersteunt en initieert culturele projecten, in nauwe samenwerking met bewoners, kunstenaars, culturele instellingen, gemeenten, woningcorporaties en het onderwijs.

Met betrekking tot kunsteducatie is Mooi Werk onder andere actief op het vlak van CMK, wijkcultuurklassen en opleiden van ICC-ers. Voor de cultuurparticipatie zijn de cultuurscouts werkzaam in alle wijken van Schiedam. Ze ondersteunen initiatiefnemers bij het opstellen van projectplannen, het vinden van financiering, koppelen hen aan de juiste samenwerkingspartners en maken mede de projecten zichtbaar. Er is veelvuldig uitwisseling tussen deze afdelingen binnen de organisatie. Het is waardevol om dat wat op de scholen speelt op kunst- en cultuurgebied door te trekken naar de wijk en andersom.

"De organisatie bestaat al enige tijd, maar we hebben een vrij nieuw team en tevens een nieuwe directeur. Het is prettig nu aangesloten te zijn bij Cultuurconnectie en zo van de expertise van dit team en andere partijen uit de culturele sector gebruik te kunnen maken. De bekendheid van het werk is ook van groot belang (zeker in deze tijd). Goed dat Cultuurconnectie zich hiervoor inzet en een erkende partner is in het politieke debat."